Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

Π.Ε.Δ. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ.Η γενική πολιτική κατεύθυνση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζητήθηκαν διεξοδικά κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στην Πάτρα.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός στην εισήγησή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας ως ένας νέος θεσμός πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό όργανο με περιφερειακή συνείδηση το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σήμερα οι δήμοι. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συζητηθεί με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του πρόγραμμα δράσης της Π.Ε.Δ.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση όπου αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με τα αναπτυξιακά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.
Συγκεκριμένα επισημάνθηκε ο διεκδικητικός ρόλος που πρέπει να έχει η Π.Ε.Δ. σχετικά με τους θεσμοθετημένους ρόλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ΕΣΠΑ και στα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα όπου αποφασίστηκε το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διαπιστωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα για τις εντάξεις έργων.
Υπογραμμίστηκε η τεχνική και επιστημονική στήριξη που πρέπει να έχουν οι περιφερειακοί δήμοι από την Π.Ε.Δ. προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και να υποβάλλουν προτάσεις στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Αναφορά επίσης έγινε στο γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναζητήσει νέους τρόπους χρηματοδότησης με δεδομένη την σημερινή οικονομική συγκυρία.
Τέλος το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. ζητά να μην ισχύσει στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης αυτό που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου (ΔΕΚΟ) να είναι επιλέξιμος και χρηματοδοτούμενος ο Φ.Π.Α. 23% γιατί τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ είναι αδύνατο να υλοποιηθούν εξ’ αιτίας έλλειψης ταμιακής ρευστότητας.
Στη συνεδρίαση επίσης το σώμα ενημερώθηκε για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης ενοποίησης των τριών Τ.Ε.Δ.Κ. και για μια σειρά από άλλα διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την λειτουργία της Π.Ε.Δ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου