Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Συμμετοχή των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην παρέλαση της 28ης Οκτώβρη 2011.Οι σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γ. Παναγιωτόπουλου, θα πάρουν μέρος κανονικά στις παρελάσεις της 28ης Οκτώβρη 2011 σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό α) των οικείων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας και Γραφείων Φυσικής Αγωγής β) των ιδίων των σχολικών μονάδων γ) των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δ) των κείμενων διατάξεων του θεσμικού πλαισίου που διέπουν τη διαδικασία.Ο κ. Παναγιωτόπουλος για το εν λόγω θέμα υπογράμμισε: «Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην παρέλαση είναι ζήτημα ουσίας και συμβολισμού. Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτή. Αναφορικά με το θέμα της κάλυψης των διδακτικών ωρών που χάθηκαν λόγω των καταλήψεων η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί ο χρονοπρογραμματισμός της αναπλήρωσής τους. Ως εκ τούτου κανένα σχολείο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν θα αποκλεισθεί από τη διαδικασία της παρέλασης.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου