Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

ΟΑΕΔ: Στον «πάγο» τα τέσσερα νέα προγράμματα.Η έλλειψη χρημάτων οδηγεί σε… στάση προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για τέσσερα προγράμματα του Οργανισμού, τα οποία σχεδιάστηκαν από τον διοικητή Ηλία Κικίλια τον Ιούλιο...
...και έως τώρα δεν έχουν ακόμη υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς για να πάρουν αριθμό ΦΕΚ. Eτσι παρά το γεγονός ότι οι άνεργοι αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, η κυβέρνηση πέρα από την επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, το τελευταίο πεντάμηνο δεν προχώρησε στην υλοποίηση άλλων προγραμμάτων για την στήριξη της απασχόλησης και της μείωσης των ανέργων.

Μέσω των προγραμμάτων που πάγωσαν αναμενόταν η δημιουργία 30.000 νέων θέσεων απασχόλησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 283,6 εκατ. ευρώ. Τα νέα προγράμματα σε συνδυασμό με την κάλυψη των κενών 144.684 θέσεων απασχόλησης σε τρέχοντα προγράμματα θα λειτουργούσαν ως ανάχωμα στην έκρηξη της ανεργίας, σύμφωνα με τη διοίκηση του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και του ΟΑΕΔ.Τα προγράμματα, που είναι άγνωστο πότε τελικά θα ενεργοποιηθούν, είναι τα εξής:

1. «Επιταγή επανένταξης» με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους, προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να προσλάβουν επιδοτούμενο άνεργο στην επιχείρησή τους, στον οποίο έχει χορηγηθεί η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», δημιουργώντας έτσι μία νέα θέση εργασίας. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά 2 φάσεις.
Α) Η α' φάση διαρκεί όσο το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του επιδοτούμενου ανέργου μέχρι τη λήξη του επιδόματος.
Β) Η β' φάση αφορά το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών για αμιγή απασχόληση ή 30 μηνών με κατάρτιση.
Ποσό επιχορήγησης:
α'Α φάση: Το ποσό που έχει οριστεί στην επιταγή επανένταξης του επιχορηγούμενου ανέργου. Για μακροχρόνια ανέργους ορίζεται επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης 14 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ή η αναλογία αυτών).
β'Α φάση: Η επιχορήγηση υπολογίζεται στο 90% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) και στο 100% των εισφορών στην περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει τον εργαζόμενο.
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ.
Επιχορήγηση 25 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης. Kαταβάλλεται από την ημερομηνία πρόσληψης με πλήρες ωράριο εργασίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν ο μισθωτός να ασφαλιστεί μόνο για τρεις μήνες κατ'Α έτος, κάτω των είκοσι πέντε ημερών ασφάλισης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι επτά μήνες (είκοσι τέσσερις μήνες επιχορήγηση και τρεις μήνες δέσμευση).
3. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών, προϋπολογισμού 18.600.000 ευρώ.
4. Πρόγραμμα επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ως 35 ετών, προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους πρώτους 12 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ. Για τους υπόλοιπους 12 μήνες για τους ασφαλιζόμενους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων). Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για 27 μήνες (τρεις μήνες χωρίς επιχορήγηση) και σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό της και δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.

Ανοιχτές θέσεις υπάρχουν στα εξής προγράμματα:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
2. Προγράμματα εργασίας για νέους έως 24 ετών με σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων ηλικίας έως 24 ετών στην αγορά εργασίας.
3. Ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γ.Η. Σκούρτης ΑΕΓΑ, Γενική Ενωση ΑΕΕΓΑ (General Union), «Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Trust)», ΕΟΣ ΑΕΑΖ και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση Commercial Value και υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έκδοση ΚΥΑ.
4. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
5. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
6. Τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς.
7. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1).
8. Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας.Πηγή: www.express.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου