Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι στην
πρώτη της Συνεδρία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 όρισε τους στόχους της νέας
ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι σημαντικοί στόχοι του Πανεπιστημίου μας είναι τρεις:
1. Ο σχεδιασμός της ακαδημαϊκής του ανάπτυξης
2. Η ολοκλήρωση των οικονομικών και διοικητικών του υπηρεσιών
3. Η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας
Η Διοικούσα Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρία ανέλυσε τα προβλήματα που έχουν
παρουσιαστεί στην λειτουργία του Πανεπιστημίου καθώς και την προέλευσή τους,
λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας. Με βάση τα
συμπεράσματα, η Διοικούσα Επιτροπή όρισε τους κύριους στόχους του έτους.σημαντικότερος στόχος είναι η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, διαδικασία
που είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα του ιδρύματος και η οποία μπορεί να
ξεκινήσει φέτος, καθώς είναι γνωστές πλέον οι θεσμικές απαιτήσεις στο επίπεδο Σχολών
και Τμημάτων. Η Διοικούσα Επιτροπή ξεκινά εσωτερική διαδικασία διαβούλευσης με την
συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για τον προσδιορισμό της ανάπτυξής
του. Η διαδικασία θα επεκταθεί και θα ολοκληρωθεί έγκαιρα, ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση των απαραίτητων σχολών πριν το τέλος του
ακαδημαϊκού έτους. Είναι αυτονόητο ότι η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου θα γίνει με
ακαδημαϊκούς στόχους για ισχυρά επιστημονικά πεδία αλλά και με στόχο την
κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας.
Στο μεταξύ, η αξιοποίηση των επτά (7) πιστώσεων επισκεπτών καθηγητών ΠΔ 407/80,
που δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και η οικονομική στήριξη των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Τμημάτων από τον τακτικό
προϋπολογισμό, ανεξάρτητα από την αναμενόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση του
Υπουργείου Παιδείας για τα ΜΔΕ, σε συνδιασμό με την προσήλωση των μελών ΔΕΠ
του Πανεπιστημίου στα διδακτικά τους καθήκοντα εγγυώνται την επιτυχή λειτουργία του
ιδρύματος κατά το παρόν έτος.
Ο δεύτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου. Η αναμενόμενη έκδοση οργανογράμματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσέλευση 6 αποσπασμένων υπαλλήλων μέχρι σήμερα
καθώς και η οργάνωση οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας αποτελούν σημαντικό
βήμα για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, κυρίως με το αναμενόμενο
πλαίσιο λειτουργίας που θα επιτρέψει την έκδοση οικονομικών και διοικητικών πράξεων
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 􀀁 ) 26410 74158 – FAX 26410 74175
Ο τρίτος στόχος είναι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, ενός πάγιου αιτήματος των
φοιτητών, το οποίο είναι υψηλής προτεραιότητας και για την υπόλοιπη ακαδημαϊκή
κοινότητα. Η πρόσφατη μεταφορά χρηματικού ποσού από το Πανεπιστήμιό μας στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την σύμβαση του φοιτητικού εστιατορίου μέχρι το τέλος του
ημερολογιακού έτους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προτεραιότητάς μας και προοίμιο
των ενεργειών μας για την ορθολογική αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων φοιτητικής
μέριμνας προς όφελος των φοιτητριών και φοιτητών μας, λαμβάνοντας υπόψη το
σημαντικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται
στην διαδικασία για την συνέχιση της παροχής σίτισης στους φοιτητές από 1/1/2012.
Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας επιδιώξει σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων του ιδρύματος, αναμένει την έκδοσή τους και
στοχεύει στην άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών που θα οδηγήσουν σε μια επιτυχή ακαδημαϊκή χρονιά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου