Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.Η εκπαίδευση των εργαζομένων του κατασκευαστικού τομέα στην ενεργειακή αποδοτικότητα των οικοδομών είναι ο στόχος της πρότασης που υπέβαλε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης Καινοτομίας «Leonardo Da Vinci».

Σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας έδωσε εντολή ώστε η Περιφέρεια να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο του έργου «Intense- Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εργατικού Δυναμικού για την ενεργειακή αποδοτικότητα στον κατασκευαστικό τομέα».
Το πρόγραμμα αφορά κατά μείζονα λόγο εργάτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης νερού. Επίσης, το πρόγραμμα αποβλέπει στη δημιουργία ενός πλαισίου πιστοποιημένων προσόντων και στην παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού γύρω από «πράσινες» τεχνικές που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Το έργο που έχει διάρκεια 2 χρόνων και ενδεικτικό προϋπολογισμό 450.000 ευρώ επιδιώκει την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και άρα και πόρων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου