Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.


Η πορεία του έργου της Ιονίας Οδού και η εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι τα δυο πρώτα θέματα της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που θα συγκληθεί την προσεχή Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, στις 4 το απόγευμα, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι, παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.

Η πρόσκληση της συνεδρίασης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σώματος Κώστα Καρπέτα περιλαμβάνει συνολικά 15 θέματα:







1. Πορεία και εξελίξεις του έργου της Ιονίας Οδού.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Νικόλαος Υφαντής)

2. Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης .
(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερ. Συμβουλίου κ. Κων/νος Καρπέτας)


3. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Κυλλήνης.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

4. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Πρέβεζας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

5. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

6. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.2881/01 για τη «Ρύθμιση θεμάτων ναυαγίων και άλλες διατάξεις», δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Κυλλήνης.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

7. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή θαλασσίων μέσων αναψυχής, του Άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Αριθμός 20), δικαιοδοσίας Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

9. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2007-2013 της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή ΟΤΑ.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

10. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εργοστάσιο Κατασκευής Επαγγελματικών Ψυγείων και ειδών Μαζικής Εστίασης» ιδιοκτησίας Ψυκτοθερμική ΑΒΕΕ σε γήπεδο έκτασης 10.374,33 τ.μ. στη θέση Κρυόβρυση Δ.Δ. Ροϊτίκων Δ. Παραλίας Ν. Αχαϊας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Νικόλαος Υφαντής)

11. Γνωμοδότηση για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW, στη θέση «Μπούμιστος», στα διοικητικά όρια των Δήμων Αλυζίας και Μεδεώνος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Νικόλαος Υφαντής)




12. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αρ. 65861/30-12-99 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 90423/14-6-01 Κ.Υ.Α. για πλωτή μονάδα πάχυνσης θαλασσινών Μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Βαθύ Λιμάνι», Δ.Δ. Πογωνίας, Δήμου Πάλαιρου, Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα την «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.».
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Νικόλαος Υφαντής)

13. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ανόρυξη Αρδευτικής Υδρογεώτρησης για αντιπαγετική προστασία στη θέση «Παπαφώτη» του Τ.Δ.Καλυβίων του Δήμου Αγρινίου Ν. Αιτωλ/νίας του κου Τσάμη Κων/νου».
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Νικόλαος Υφαντής)

14. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ» συνολικής ισχύος 44 KW, ιδιοκτησίας Α. ΖΥΓΟΥΡΑΣ Α.Ε. στη θέση Μαυρίκας Δ.Δ. Παναιτωλίου Δ. Θεστιέων Ν. Αιτωλ/νίας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Νικόλαος Υφαντής)

15. Επικύρωση πρακτικών της 1ης ,2ης και 3ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερ. Συμβουλίου κ. Κων/νος Καρπέτας)







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου