Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Μειώθηκαν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ


Μείωση του αριθμού των ασφαλισμένων δείχνουν τα στοιχεία απασχόλησης του Απριλίου του 2010 της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ, που προέκυψαν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).


Τον Απρίλιο του 2010 υποβλήθηκαν Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις από 255.813 επιχειρήσεις. Δηλώθηκαν 1.828.162 εργαζόμενοι από τους οποίους 1.730.829 σε κοινές επιχειρήσεις και 97.333 σε οικοδομικά έργα.
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,87% των ασφαλισμένων, ενώ το μέσο ημερομίσθιο με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται σε 60,07 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.485,84 ευρώ, και με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 30,66 και 555,48 ευρώ αντίστοιχα. Το μέσο ημερομίσθιο γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αντιπροσωπεύει το 83,53% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών ενώ στη μερική απασχόληση το 87,47%. Το 13,02% των ασφαλισμένων είναι αλλοδαποί.
Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2009, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά περίπου 15%, ενώ στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά περίπου 4%. Παράλληλα, ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση περιορίστηκε κατά 4,58%, ενώ οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόληση αυξήθηκαν κατά 4,15%.
Εξάλλου, το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας κάτω των 29 ετών υποχώρησε κατά δύο μονάδες, στο 25,17%, ενώ περιορίστηκαν κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα και οι εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 39 ετών. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 0,20%.
Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών αυξήθηκε από 44,72% σε 45,13%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,8% στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 3,6% και στο σύνολο κατά 4,05%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,89% στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 1,98%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 4,76% και ο μέσος μισθός κατά 7,9%. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του Μαρτίου του 2009, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε ελάχιστα στις κοινές επιχειρήσεις κατά 0,17%, στα οικοδομικά έργα αυξήθηκε κατά 2,54% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 0,29%. Ο αριθμός των αλλοδαπών αυξήθηκε κατά 2,21%.
Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,50% στα οικοδομικά έργα κατά 0,66%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, μειώθηκε κατά 1,30%, στα οικοδομικά έργα κατά 2,92% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 1,37%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,77% και στα οικοδομικά έργα κατά 3,51%. Από τους Έλληνες ασφαλισμένους, το 27% είναι υπάλληλοι γραφείου, το 17,76% απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών και ως πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές, ενώ το 15,44% είναι «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες». Από τους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, οι Αλβανοί υπήκοοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (56,61%) απασχολούνται ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» το 17,86% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», και το 9,90% ως ειδικευμένοι τεχνίτες.
Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην Αλβανών υπηκόων και υπηκόων της Ε.Ε), το 56,61% εργάζονται ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» το 15,12% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», και το 10,43% ως ειδικευμένοι τεχνίτες.


Πηγή: Σοφοκλέους in

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου