Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ.


ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας θα ισχύσουν στη Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στο ύψος του Κόμβου Ακράτας και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα από ΧΘ:146+400 έως ΧΘ:150+400 την περίοδο από 24/02/2010 έως και 31/07/2011, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής τεχνικών του Α/Κ Ακράτας και του δεξιού κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου, από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (J&P AVAX, μέλος της ΚΞ Άπιον Κλέος).Ειδικότερα, στην περιοχή των ρυθμίσεων θα υλοποιηθεί στένωση του διαθέσιμου οδοστρώματος της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών κατά τρόπο ώστε να διατίθεται μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με πλάτος 3,80 μ., προκειμένου να καταληφθεί το εναπομείναν τμήμα του υπάρχοντος οδοστρώματος και να μεταβληθεί σε εργοταξιακό χώρο, πλήρως διαχωρισμένο από την κυκλοφορία με στηθαία ασφαλείας.

Η εν λόγω ρύθμιση θα αποτελέσει μία ενιαία ρύθμιση με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για την κατασκευή του ημιστεγάστρου της Αιγείρας και της γέφυρας του ποταμού Κράθη (από ΧΘ:145+900 έως ΧΘ:150+900), ανάντη και κατάντη αυτής.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς την σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου