Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Ανδρέας Μακρυπίδης: «Η έκταση στο Αντίρριο, το «Ελληνικό» της Αιτ/νίας.»


Ο Βουλευτής ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δέσμευση για την αξιοποίηση της έκτασης, ακόμα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Απάντηση δέχτηκε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης, από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, σε ερώτηση του που αφορούσε την αξιοποίηση της έκτασης των 223 στρεμμάτων στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας.
Στην ερώτηση του ο Βουλευτής υπογράμμιζε ότι η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου, με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, αφού βρίσκεται στην πύλη της Αιτωλοακαρνανίας, πλησίον της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, και η αξιοποίηση του θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
Επίσης ο Ανδρέας Μακρυπίδης ανέφερε ότι κάθε σχεδιασμός για αξιοποίηση της έκτασης στο Αντίρριο θα πρέπει να προχωρήσει με απόλυτη διαφάνεια και με βασικό γνώμονα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.
Τέλος, ο Βουλευτής ζητούσε να αποσαφηνισθεί ποιός είναι ο σχεδιασμός σχετικά με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης που περιλαμβάνεται στην απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) και στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.), που έχει την διαχειριστική αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο ακίνητο, ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα και πόσο θα ωφελήσει την τοπική και περιφερειακή οικονομία η αξιοποίηση της.
Το Υπουργείο Οικονομικών στην απάντηση του αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: « Η ανάδειξη επενδυτή θα προκύψει μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί και θα διεξαχθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Η διαδικασία εκχώρησης του ακινήτου σε ιδιώτη θα αφορά σε μακροχρόνια μίσθωση με την υποχρέωση εκ μέρους του της χρηματοδότησης, κατασκευής και διαχείρισης των αναγκαίων εγκαταστάσεων.
Οι προβλεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό χρήσεων, ικανό να προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενδεικτικά αφορούν κυρίως σε εμπορικές λειτουργίες και ψυχαγωγία, προσδιορίζονται δε στο ΣΧΟΑΠ Δήμου Αντιρρίου, το οποίο βρίσκεται στη φάση τελικής έγκρισης. Η ζώνη του Α.Β.Κ. 314 Δημοσίου Ακινήτου, χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Διεθνούς Επιχειρηματικού – Τεχνολογικού – Εκθεσιακού Κέντρου – Ναυτιλιακού Πάρκου.»
Ο Βουλευτής στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης τόνισε ότι η αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας δεν περνάει μόνο μέσα από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, αλλά απαιτούνται και αντίστοιχες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της έκτασης του Αντιρρίου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και δέσμευση ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου