Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Κ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κατά την περίοδο: Νοέμβριος 2010-Φεβρουάριος 2011.


Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι δομές Δια Βίου Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.ΔΒΜ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ν.3369/6-7-2005) που η λειτουργία τους υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Τα Κ.Ε.Ε. μέχρι και σήμερα αποτελούν Πράξεις (Έργα), οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας (18 ετών και άνω) και στοχεύουν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Παρέχονται δωρεάν κοντά στον τόπο κατοικίας των υποψηφίων εκπαιδευομένων και ο τρόπος διδασκαλίας διαφέρει από τη μορφή της τυπικής εκπαίδευσης. Οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Το Κ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε την περίοδο Νοέμβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011, εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις (4) δήμους του νομού: Αγρινίου, Ι.Π.Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου.
Συγκεκριμένα, την ανωτέρω περίοδο υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:
Πίνακας 1. Υλοποιούμενα προγράμματα της περιόδου Νοέμβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Αγγλική γλώσσα: επιπέδου Ι, ΙΙ και στο εργασιακό περιβάλλον,
Ιταλική γλώσσα: επιπέδου Ι, Γαλλική γλώσσα: επιπέδου Ι,
Γερμανική γλώσσα: επιπέδου Ι)
15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Πληροφορική ΙΙ, ΙΙΙ και IV)
9
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(Θέατρο-Θεατρική παιδεία, Φωτογραφία)
4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, Μάρκετινγκ)
2
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Εκπαίδευση Τσιγγάνων Ι)
1
ΣΥΝΟΛΟ 31


Πίνακας 2. Ο αριθμός εκπαιδευομένων ανά δήμο του δικτύου «Ευκλείδης» που υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"

ΔΗΜΟΣ Αριθμός προγραμμάτων Αριθμός εκπαιδευομένων
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21 383
Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8 139
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 1 19
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 1 20
ΣΥΝΟΛΟ 31 561
* το δίκυο «Ευκλείδης» δημιουργήθηκε πανελλαδικά και αποτελείται από δήμους ή/και άλλους φορείς που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με τη Γ.Γ.ΔΒΜ. του Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι συνεχής και νέα προγράμματα θέτονται σε λειτουργία στις αρχές κάθε μήνα με τη συμμετοχή 15 έως 20 εκπαιδευομένων, μετά τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού αιτήσεων. Η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση «Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης».
Για την ένταξη των εκπαιδευόμενων σε προγράμματα απαιτείται:
 συμπλήρωση εντύπου αίτησης
 κατάταξη από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε.
Την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2011, έχει εγκριθεί η έναρξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμματίζεται η έναρξη υλοποίησης των εξής εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Αγγλικά στον Τουρισμό (Μεσολόγγι), Πληροφορική ΙΙ: περιλαμβάνει word, windows, internet (Αγρίνιο), Σωματική και Ψυχική υγεία (Αγρίνιο και Μεσολόγγι), Διατροφή (Αγρίνιο και Μεσολόγγι), Θέατρο-Θεατρική παιδεία (Αγρίνιο), Φωτογραφία (Αγρίνιο και Μεσολόγγι), Βιβλία-Βιβλιοθήκες (Παναιτώλιο), Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων (Αγρίνιο και Μεσολόγγι), Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις (Αγρίνιο και Μεσολόγγι).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Κ.Ε.Ε Αιτωλοακαρνανίας:
• στο Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου, Φάβρου 3, 30200
( τηλ. 2631055386, φαξ. 2631055387, e-mail: mail@keen-mesol.ait.sch.gr) και

• στο Δήμο Αγρινίου, Δεληγιώργη 27, 30100
( τηλ. 2641064912, φαξ. 2641064915, e-mail : mail@keen-thest.ait.sch.gr).

Ιστοσελίδα : www.ideke.edu.gr/kee

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου