Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ.


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ζαχάρως κ. Γεώργιος Μπάμης υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού καθαρισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζαχάρως του Δήμου Ζαχάρως».Το έργο στο σύνολό του χρηματοδοτείται από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό της δωρεάς, ήτοι σε 4.500.000 €, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α.

Τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ζαχάρως, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίστηκε η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου