Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ.- Σχετικά με την κατάργηση του ΕΠΑ.Λ.


Με έκπληξη και απορία πληροφορηθήκαμε ότι στην πρόταση του Δ/ντή Εκπ/σης Ν. Αιτωλ/νίας για τον σχολικό «Καλλικράτη» υπάρχει και η κατάργηση του ΕΠΑ.Λ Καινουργίου, χωρίς ουσιαστικά να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής που εξυπηρετεί και των δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας ως διαδημοτικού σχολείου επιλογής των κατοίκων της πιο πολυπληθούς περιφέρειας του νομού.

Συγκεκριμένα η πρόταση – εισήγηση για την κατάργηση του σχολείου δεν μας βρίσκει σύμφωνους για τους εξής κυρίως λόγους:

1. Το π. ΤΕΛ Καινουργίου που ιδρύθηκε το 1994, στη συνέχεια μετατράπηκε σε ΤΕΕ και σήμερα σε ΕΠΑ.Λ, λειτουργεί ως σχολική μονάδα τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με 90 μαθητές και με σοβαρή εργαστηριακή υποδομή στις ειδικότητές που συγκροτούν τον τομέα ΣΕ.
2. Δεν έγινε κάποια ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας με την υπηρεσία για το θέμα παρά μόνο μια αυστηρά μονοπρόσωπη διαδικασία χωρίς καν να ερωτηθούμε ως εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο ΕΠΑΛ για την αποτίμηση της ουσιαστικής προσφοράς του όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί. Πώς αξιολογείται η αναγκαιότητα της συνέχειάς του με την ταυτόχρονη διεύρυνση των ειδικοτήτων που πρότεινε ο Σύλλογος Διδασκόντων επανειλημμένα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της περιοχής;
3. Δεν πάρθηκαν, όπως φαίνεται υπόψη οι δυνατότητες της περιοχής (Θέρμου, Παραβόλας, Καινουργίου, Παναιτωλίου του ενιαίου Δήμου Αγρινίου), για μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του σχολείου αφού στο ΤΕΛ και στο ΤΕΕ οι μαθητές που φοιτούσαν είχαν ξεπεράσει τους 120.
4. Υποβαθμίζεται το γεγονός της αγοράς οικοπέδου από το π. Δήμο Θεστιέων αξίας 130.000 ευρώ για την ανέγερση νέου σύγχρονου διδακτηρίου για την οριστική στέγαση του ΕΠΑ.Λ ή Τεχνολογικού Λυκείου που προγραμματίζεται από το υπουργείο παιδείας ως νέου θεσμού της ΤΕΕ. Χωρίς να έχει ξεκινήσει ακόμα από τους αρμόδιους και κάποια διαδικασία μελέτης και ένταξης του έργου!
5. Αποσιωπείται το γεγονός της λειτουργικής εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΠΑ.Λ και τις επιτυχίες του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αρκετών μαθητών (30%) καθώς και των πτυχιούχων ως στελέχη της παραγωγής, προκειμένου να χαρακτηριστεί το υπάρχον (μεταβατικό) κτίριο ακατάλληλο ενώ αυτό κρίθηκε κατάλληλο από την ίδια την πολιτεία για τον σκοπό που επιτελεί με επιτυχία σήμερα.
6. Δεν πάρθηκαν επίσης υπόψη οι ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των π. «Καποδιστριακών» Δήμων Θέρμου-Θεστιέων και Παραβόλας για στήριξη και διεύρυνση της σχολικής μονάδας της ΤΕΕ στην περιοχή της βορειοδυτικής Τριχωνίδας. Στοιχεία που βάρυναν στις αποφάσεις για συνένωσή τους με τον Δήμο Αγρινίου στο πρόγραμμα «Καλλικράτης». Οι δραστηριότητες των κατοίκων αυτών των Δημοτικών ενοτήτων προσδίδουν αντικειμενικά στοιχεία για πληθυσμιακή διεύρυνση στο άμεσο μέλλον.
7. Δεν φαίνεται στην εισήγηση κατάργησης του ΕΠΑΛ Καινουργίου τι θα γίνει με τους μαθητές των μειονεκτικών περιοχών τού Δήμου Θέρμου και της ορεινής περιοχής της Τριχωνίδας του σημερινού Δήμου Αγρινίου οι οποίοι με δυσκολίες καθημερινά διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις (60χιλ) για να προλάβουν μόλις και με τα βίας τη 2η ώρα διδασκαλίας του σχολείου στο Καινούργιο. Ποιος θα μεταφέρει αυτά τα παιδιά (εάν δεν χαθούν στο δρόμο) αύριο στο Αγρίνιο; Ποιος θα νοιαστεί εάν δεν θα έχουν κάποιο εφόδιο (πτυχίο) για να βγουν στον στίβο της ζωής; Τι απαντούν ορισμένοι σε αυτές τις οικογένειες των συμπολιτών μας;
8. Βλέπουμε όμως στην εισήγηση του διευθυντή εκπαίδευσης να προτείνεται η ίδρυση δύο (2) ΕΠΑ.Λ στο Αγρίνιου (εσπερινού και απογευματινού). Θα έχουν το ίδιο κτήριο, με τις ίδιες ειδικότητες και ίδιο σχεδόν ωράριο λειτουργίας, σε αντίθεση με τα όσα διακηρύσσονται κατά καιρούς περί αποκεντρωμένης εκπαίδευσης. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα απρόσωπο σχολικό συγκρότημα το οποίο κοινωνικά και παιδαγωγικά δεν το υιοθετούμε ούτε και το προτείνουμε, αλλά ούτε και οι γονείς το θέλουν. Ταυτόχρονα δεν φαίνεται εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα των δύο αυτών ΕΠΑΛ (αν ιδρυθούν) διότι ο αριθμός των μαθητών δεν θα επαρκεί αφού οι γονείς των μαθητών της περιφέρειας θα αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις μετακινήσεις προς το κέντρο. Παράλληλα η εισήγηση για ακόμα δύο ΕΠΑ.Λ στο Αγρίνιο κάνει ανίσχυρη την λειτουργία των περιφερειακών ΕΠΑ.Λ Καινουργίου και της Μακρυνείας (με τις ίδιες ειδικότητες), ενώ το μοναδικό ΣΕΚ Αγρινίου (που δεν έχει και την καλύτερη υποδομή) δεν μπορεί να εξυπηρετεί τα τέσσερα (4) ΕΠΑ.Λ και μάλιστα σε παράλληλη λειτουργία. Η πρόταση αυτή θεωρούμε ότι βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τη βούληση της τοπικής κοινωνίας αφού η ύπαιθρος υποβαθμίζεται και με αυτόν τον τρόπο.
9. Η θέση μας ως κλάδος είναι για πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων με ταυτόχρονη ενίσχυση της νυχτερινής εκπαίδευσης.
10. Με την προτεινόμενη κατάργηση εκτός ότι χάνονται οι οργανικές μας θέσεις παράλληλα διαλύεται η συνεκτική παιδαγωγική σχέση μεταξύ μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι προς όφελος της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών της περιοχής.
Με την ευκαιρία θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η πάγια θέση του Συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑΛ Καινουργίου είναι η συνέχεια λειτουργίας και η ουσιαστική στήριξη του ΕΠΑΛ Καινουργίου με την ανέγερση νέου Διδακτηρίου στο ιδιόκτητο οικόπεδο της Δημοτικής κοινότητας Καινουργίου, με την αξιοποίηση των δημοσίων κτιρίων ως διαδημοτική σχολική μονάδα της ΤΕΕ με την αξακτινομένη λειτουργία του και ως κέντρου δια βίου μάθησης στην περιοχή.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή η πρόταση για κατάργηση του ΕΠΑΛ Καινουργίου αφού δεν γνωρίζουμε τι θα ισχύσει στη νέα σχολική χρονιά έχοντας υπόψη και τις διακηρύξεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας για ίδρυση Τεχνολογικών Λυκείων.
Το παρόν είναι απόσπασμα από το πρακτικό του Συλλόγου των διδασκόντων του ΕΠΑΛ Καινουργίου
Καινούργιο 25-2-2011
Η αναπληρώτρια Δ/ντρια

Λιάτσου Δήμητρα ΠΕ2 Οι καθηγητές του ΕΠΑ.Λ Καινουργίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου