Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΙ.

Το πρωί της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου και περί ώρα 10:00 π.μ., υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, πραγματοποιώντας την καθημερινή τους περιπολία παρακολούθησης στην περιοχή της Σαλαώρας – Κορωνησίας, διαπίστωσαν την απουσία αργυροπελεκάνων από τη νησίδα «Βάλλα» που βρίσκεται εντός της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό. Γεγονός αφύσικο για την εποχή που διανύουμε αφού οι αργυροπελεκάνοι από τα μέσα Ιανουαρίου έχουν εγκαταστήσει τις φωλιές τους στη συγκεκριμένη νησίδα και έχουν μπει στο πρώτο στάδιο της αναπαραγωγικής περιόδου. Αυτή η «ασυνήθιστη απουσία» των αργυροπελεκάνων από τις φωλιές τους, οδήγησε τους υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης να επιβιβαστούν σε πλωτό σκάφος και να μεταφερθούν πλησίον της νησίδας, όπου και μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπίστωσαν τα ακόλουθα:


Στη νησίδα «Βάλλα» (ΕΓΣΑ ’87, 227160,09 και 4327754,77) η οποία βρίσκεται εντός της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό (πλησίον της θέσης «Κοψιάς»), βρέθηκαν εγκαταλελειμμένες 38 φωλιές αργυροπελεκάνων. Η καταστροφή αρκετών από αυτές, η ύπαρξη σπασμένων αυγών εκτός των φωλιών, καθώς η ύπαρξη δεκάδων άδειων κυνηγετικών φυσιγγίων, φανερώνουν ότι η εκδίωξη των αργυροπελεκάνων ήταν βίαιη και αποτέλεσε προϊόν προμελετημένου σχεδίου αγνώστων δραστών. Επισημαίνεται ότι η κατάσταση των ιχνών που άφησαν πίσω τους οι δράστες (νωπά κελύφη αυγών), όσο και το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί η παρουσία των αργυροπελεκάνων στη νησίδα, αποδεικνύει την πρόσφατη τέλεση της παράνομης πράξης.
(Προς απόδειξη όλων των ανωτέρω επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό)
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Τη σοβαρότητα του περιστατικού το οποίο έλαβε χώρα στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, εντός των ορίων Α’ Ζώνης «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-2008).
 Ότι ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) αποτελεί παγκοσμίως απειλούμενο είδος το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών».
 Το γεγονός ότι στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού διαβιεί και αναπαράγεται ο 2ος μεγαλύτερος πληθυσμός αργυροπελεκάνων στην Ελλάδα (ενδεικτικό της σπουδαιότητας για την προστασία του είδους) και τέλος
 Την ύπαρξη παρόμοιων κρουσμάτων στο πρόσφατο παρελθόν στις αποικίες των αργυροπελεκάνων εντός της λιμνοθάλασσας Λογαρού.
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Κεντρικής Μακεδονίας, στη Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας, στο Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΚΑ, στον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, ζητώντας να προβούν στις άμεσες και κατά το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών. Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης ζητά να ληφθεί μέριμνα από όλους του ανωτέρω φορείς και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και αποτροπής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού έχει ήδη αναφέρει το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας και θα προχωρήσει σε μηνυτήρια καταγγελία του περιστατικού στον αρμόδιο Εισαγγελέα Άρτας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου