Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΣΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ.


Στην εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχωρά ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας ύστερα από απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας το απόγευμα της Τρίτης.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως εξήγησε ο κ. Κατσιφάρας, είναι να εντοπιστούν οι δυσλειτουργίες στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, να βελτιωθεί η διοικητική τους ικανότητα και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πόροι που διαθέτουν ώστε ν’ αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους.

Η εξυπηρέτηση του πολίτη, τόνισε ο Περιφερειάρχης, είναι βασική μας υποχρέωση και αυτή την υποχρέωση πρέπει να την υπηρετήσουμε με τον πλέον αποδοτικό, διαφανή και γρήγορο τρόπο. Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, η σωστή και σύγχρονη οργάνωση των Υπηρεσιών είναι βασική και αυτονόητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της Περιφέρειας.
«Οφείλουμε να διατάξουμε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών. Δεν θέλουμε την διοίκηση ‘αιχμάλωτη’ της άκρατης γραφειοκρατίας και των αναχρονιστικών δομών, δύσκαμπτη, χρονοβόρα και πολυδάπανη. Θέλουμε την διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη, με τρόπο σύγχρονο, ποιοτικό και αποτελεσματικό», υπογράμμισε ο κ. Κατσιφάρας.

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης των Υπηρεσιών βασίζεται εν πρώτοις στην αυτοαξιολόγηση των Υπηρεσιών και στη συνέχεια στην κατάρτιση σχεδίων βελτίωσης της λειτουργίας τους. Η δομή του Πλαισίου αποτελείται από εννέα κριτήρια αξιολόγησης (ηγεσία, στρατηγική, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, πόροι κ.λπ.) τα οποία έχουν θεσπιστεί ύστερα από συνεργασία των Υπουργείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αρμοδιότητα στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι ένα απλό, εύχρηστο και αδάπανο μέσο συνεχούς αξιολόγησης που ήδη λειτουργεί με καλά αποτελέσματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των «δυνατών» σημείων των Υπηρεσιών και την άρση των αδυναμιών τους.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Επίσης, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής έγινε ένας πρώτος απολογισμός της λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2011, με πρώτη Υπηρεσία που το εφάρμοσε το Γραφείο του Περιφερειάρχη.

Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο υπηρετεί τον στόχο της διαφάνειας αλλά και του περιορισμού της γραφειοκρατίας καθώς πλέον, με την ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγράφων, σταματά η αναζήτηση εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών και υπάρχει συνολική εικόνα για την διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων.

Με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου καταργήθηκαν τα διαφορετικά, ανά Υπηρεσία, Πρωτόκολλα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίαση της συζήτησε, επίσης, για την σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης η συγκρότηση της οποίας θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου