Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Σχετικά με δημοσιεύματα για αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών.Σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο και στο διαδίκτυο, για αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Η εγκύκλιος με θέμα «Παράδοση εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής των Σχολικών Βιβλιοθηκών», σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες διαθέτουν ικανό αριθμό τίτλων, αξιόλογο εξοπλισμό και στηρίζουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία.Εξαιτίας της λήξης, στις 31/08/2011, της διετούς θητείας των Υπεύθυνων Σχολικών Βιβλιοθηκών, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκύκλιο προκειμένου οι Σχολικές Βιβλιοθήκες να λειτουργήσουν με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Ως εκ τούτου, τα δημοσιεύματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου