Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Από την 1η Νοεμβρίου "ανιχνευτής" φοροφυγάδων.Με την εφαρμογή 420 κριτηρίων κινδύνου φοροδιαφυγής θα επιλέγονται από την 1η Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμη και μισθωτοί που θα ελεγχθούν από την εφορία. Πρόκειται για ένα πόιντ σύστεμ - «ανιχνευτή» φοροφυγάδων, καθώς θα παρακολουθεί τη «φορολογική συμπεριφορά» κάθε φορολογουμένου με συγκεκριμένα κριτήρια και τη χρήση μεθόδων ανάλυσης (risk analysis), που αποτυπώνουν υψηλές πιθανότητες διάπραξης φορολογικών παραβάσεων.

Για κάθε κριτήριο - κανόνα κινδύνου αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός μορίων που αποτυπώνουν τον βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή. Οι φορολογούμενοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα και με διαδικασίες εξπρές.

Τα 420 κριτήρια - κανόνες και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθορίζονται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών ανέλεγκτων χρήσεων, που αφορούν επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες), επιλέγονται για έλεγχο υποθέσεις με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του συστήματος Elenxis.

2. Καθορίζεται πίνακας κριτηρίων - κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών.

3. Σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κριτηρίου-κανόνα.

4. Με 1.000 μόρια χρεώνεται ο φορολογούμενος σε περίπτωση:

-Μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (αν είναι υπόχρεος επιτηδευματίας).
-Μη υποβολής δήλωσης ΕΤΑΚ ή ΦΑΠ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία.
-Απόκρυψης αγοράς ακινήτου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε χρήση που προκύπτει καταβολή φόρου μεταβίβασης.
-Καταβολής ενοικίου μεγαλύτερου ή ίσου των 20.000 ευρώ σε νομικό πρόσωπο.


5 Με 800 μόρια χρεώνεται ο φορολογούμενος σε περίπτωση που:

-Τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι μεγαλύτερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών κατά ποσοστό μέχρι 20%.
-Τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι μικρότερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%.
-Το άθροισμα των δηλωθέντων μισθωμάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εισοδημάτων.
-Το ποσό που δηλώνεται ως δαπάνη προσωπικών ασφαλίστρων στη φορολογική δήλωση είναι μεγαλύτερο από το 30% του συνολικού πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος.
-Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η λήψη δανείου και στην επόμενη χρήση και περαιτέρω δεν δηλώνεται ποσό τοκοχρεολυσίων τουλάχιστον 5% στους σχετικούς κωδικούς.
6 Με 700 μόρια χρεώνεται ο φορολογούμενος εάν για παράδειγμα η συνολική αξία των δηλωθέντων δαπανών ανέγερσης οικοδομής, στη φορολογική δήλωση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη από το 80% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εσόδων στο ίδιο χρονικό διάστημα.

7 Με 500 μόρια χρεώνεται ο φορολογούμενος σε περιπτώσεις όπως:

-Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται αγορά ακινήτου αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 300.000 ευρώ.
-Στη διεύθυνση ιδιοκατοίκησης που δηλώνεται στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1, υπάρχουν και άλλα ακίνητα που δηλώνονται στα έντυπα Ε2 και Ε9.Πηγή: www.imerisia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου