Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΑΑΤ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΑΑΤ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Mε ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα, εγκρίθηκαν σε δεύτερη ανάγνωση τα σχέδια νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:


«Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις» και «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου