Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

«Παιχνίδι και ανάπτυξη της προσωπικότητας του Παιδιού» Συμμετοχή των στελεχών εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος .Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος, ο Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας κ. Χονδρογιάννης Βασίλης και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης κ. Μπαρής Θεόδωρος έλαβαν μέρος στην ημερίδα του Συμβούλου Επιχειρήσεων με θέμα «Παιχνίδι και ανάπτυξη της προσωπικότητας του Παιδιού», που υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 26/9/2011 στην Πάτρα με μεγάλη επιτυχία. Στην εν λόγω ημερίδα, συμμετείχαν φορείς από τον εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, γονείς, φοιτητές καθώς και άτομα που τα ευρύτερα ενδιαφέροντά τους εμπίπτουν με το παιδί.Μετά την ημερίδα, ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε: ”Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα να παρευρίσκομαι στη συγκεκριμένη ημερίδα και οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή βρίσκομαι ανάμεσα σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, καθώς και άτομα που ασκούν επιχειρηματική και επιστημονική δραστηριότητα στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά και άτομα που τα ευρύτερα ενδιαφέροντά τους εμπίπτουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο δεύτερος λόγος είναι η διαπραγμάτευση ενός θέματος μείζονος σημασίας –όπως αυτό της επίδρασης του παιχνιδιού στην προσωπικότητα του παιδιού.
Για την σπουδαιότητα, τόσο της εκπαίδευσης, όσο και του παιχνιδιού έχουν ειπωθεί πάρα πολλά, από την αρχαιότητα κιόλας. Ο πρώτος που τόνισε την αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών σε ένα κατάλληλο για την φύση τους ίδρυμα είναι ο Πλάτωνας. Υποστήριζε ότι η αγωγή τους θα πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς και καθώς η αγωγή και η εκπαίδευση των παιδιών και ιδιαίτερα των νηπίων είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία οφείλει να υλοποιείται με τα κατάλληλα προγράμματα και μέσα, που θα είναι προσαρμοσμένα στην ηλικιακή ανάπτυξη και στις ανάγκες των παιδιών.
Τις ίδιες απόψεις με τον Πλάτωνα έχει και ο Αριστοτέλης. Η αγωγή οφείλει να προετοιμάζει το παιδί που αργότερα θα αναλάβει τα καθήκοντα του πολίτη και να το βοηθάει με τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα, ώστε να ευτυχίσει και να προοδεύσει στη ζωή του. Ένα κατάλληλο μέσο για την προώθηση αυτού του σκοπού δεν είναι άλλο από το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι αναντικατάστατο μέσο για την ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού και ως τέτοιο μέσο θα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι συμβάλλει ενεργά, τόσο στην γνωστική του ανάπτυξη, όσο και στην κοινωνικοσυναισθηματική του.
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η ρήση του Vygotsky σύμφωνα με την οποία “το παιχνίδι εμπεριέχει όλες τις αναπτυξιακές τάσεις σε συμπυκνωμένη μορφή και αποτελεί αυτό καθεαυτό μείζονα πηγή ανάπτυξης”.
Συνάμα, θα ήθελα να τονίσω ότι με βάση τα προαναφερόμενα, οφείλουμε να εισάγουμε και να προωθούμε ενεργά το παιχνίδι στη ζωή των παιδιών, μέσα σε ένα πλαίσιο, τόσο γνωστικό, όσο και ψυχαγωγικό. Ένα πλαίσιο που θα συμβάλλει στην επιτυχή και ομαλή τους προσαρμογή σε ένα περιβάλλον τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές, που συνεχώς μεταβάλλεται.
Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους φρόντισαν για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και μας γεμίζει αισιοδοξία για το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα, το γεγονός ότι υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι και δραστήριοι πολίτες και φορείς, οι οποίοι εργάζονται για την εκπαίδευση και ασχολούνται με θέματα τόσο ενδιαφέροντα και σημαντικά όσο αυτό του παιχνιδιού και της επίδρασής του στην προσωπικότητα του παιδιού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου