Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2012.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές Εrasmus, LdV, υποτρόφους του ελληνικού κράτους και σε αλλοδαπούς (σπουδαστές με δίδακτρα) που διαμένουν στην Ελλάδα για τους οποίους η πιστοποίηση της ελληνομάθειας αποτελεί απαραίτητο προσόν και βασική προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
- αίτηση (δίνεται από το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
- σύντομο βιογραφικό σημείωμα
- αντίγραφο του τίτλου σπουδών
- φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
- δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε μέσω fax (+30 26510 09229), είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση: ifotou@cc.uoi.gr ή ntpapact@cc.uoi.gr είτε με απλή ή συστημένη επιστολή. Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. παρέχει βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόμιμη χρήση, εφόσον ζητηθεί.
Visa (αφορά πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή άδεια παραμονής ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη νομιμότητα παραμονής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσκομίζεται στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., με την άφιξη του σπουδαστή, για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
Δίδακτρα: 400€ για τους οχτώ μήνες παρακολούθησης του προγράμματος.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Κέντρου τηλ. 2651009150, 09132, Fax 265109229.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου