Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ Ελ3Π.Τα φαινόμενα έντασης του αθέμιτου ανταγωνισμού στον ελαιοκομικό κλάδο αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο της γενικής συνέλευσης του συνδέσμου Ελαιοκομικών Προϊόντων Πιστοποιημένης Ποιότητας (Ελ3Π).
Ως ένα βήμα έμπρακτης αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, το σύνολο των ιδιωτικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων και μονάδων μελών των Ελ3Π αποφάσισαν να προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή ενός Συστήματος Εσωτερικού Αυτοελέγχου – που υπάρχει και ως πρόβλεψη στο καταστατικό του Συνδέσμου.

Το εν λόγω Σύστημα θα καλύπτει όλες τις ποσότητες ελαιολάδων και επιτραπέζιων ελιών, που παράγονται, τυποποιούνται και διακινούνται από τα μέλη του Συνδέσμου, με έμφασή στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, ώστε να επιβεβαιώνεται η ποιοτική τους ανωτερότητα στην αγορά και η σχέση τιμής-ποιότητας για τον καταναλωτή.
Γιατί, τα «μαϊμού» προϊόντα, με παραπλανητικές ετικέτες, οικονομικές νοθείες και «ελληνοποιήσεις», δεν στρέφονται μόνο κατά των ελαιοκομικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδα και επιτραπέζιες ελιές, τα βιολογικά και τα προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και κατά των ίδιων των παραγωγών τους, αλλά τελικά κατά του ίδιου του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας.
Το αμέσως προσεχές διάστημα ο Σύνδεσμος θα επιδιώξει συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων και τις διοικήσεις των εποπτευομένων από αυτά Οργανισμών, προκειμένου να υποβάλει μια σειρά από επεξεργασμένες προτάσεις του για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού στα ελαιοκομικά προϊόντα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου