Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Τμήματος Μελετών (Δ7β) της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο την εξέλιξη δύο μελετών που αφορούν σε έργα της Λιμνοθάλασσας με τίτλους αντίστοιχα:
«Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης αντλιοστασίων D1, D2, D6 και συναφών έργων» και «Οριστική μελέτη συμπληρωματικών έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας».
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών των Υπουργείων Υ.Μ.Δ. και Υ.ΠΕ.Κ.Α. ( Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ), του Φορέα Διαχείρισης Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και των μελετητών.
Κατά τη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, ήταν κοινή η διαπίστωση:α) επειδή πρόκειται για μελέτες τεχνικών έργων, θα πρέπει έως το 2013 να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης των μελετώμενων έργων, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31.12.2015. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των μελετών και θα πρέπει να καλυφθούν από εθνικούς πόρους (το ύψος τους φθάνει το 1.000.000€).
β) ο Φορέας Διαχείρισης Λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού δεν εχει την αναγκαία πιστοποίηση επάρκειας και άρα δεν μπορεί να προκηρύξει τα μελετώμενα έργα. Τέτοια δυνατότητα έχουν φορείς του Δημοσίου όπως Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργεία.
γ) ο Φορέας Διαχείρισης, όπως εξαρχής και εγγράφως είχε θέσει υπ’ όψη των εμπλεκομένων υπηρεσιών, βάσει των όρων διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των προκηρύξεων των μελετών, δεν νομιμοποιείται να εγκρίνει υπέρβαση προϋπολογισμού των μελετών .
Κατόπιν αυτών, τέθηκε υπ’ όψη των μετεχόντων ότι, ο Δήμος Μεσολογγίου σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης διαμόρφωσε πρόταση (πού έχει ήδη υποβάλει προς χρηματοδότηση) και αφορά στους αποδέκτες των Βιολογικών Καθαρισμών Μεσολογγίου και Αιτωλικού και στην οποία περιλαμβάνονται έργα της «οριστικής μελέτης συμπληρωματικών έργων» στην περιοχή του Αιτωλικού όπως, μεταφορά εκροών βιολογικού καθαρισμού εκτός λιμνοθάλασσας, διάνοιξη υφαλαυλάκων, άρση αναχωμάτων και παλαιών φραγμών του ιχθυοτροφείου Πόρου.
Σε ό,τι αφορά την οριστική μελέτη για τα αντλιοστάσια D1, D2 και D6, κατατέθηκαν από το Φορέα Διαχείρισης οι παρατηρήσεις του επί των προτεινόμενων προς μελέτη έργων ‘όπως και των εκπροσώπων της Αιρετής Περιφέρειας, του Δήμου Μεσολογγίου και του ΓΟΕΒ Αχελώου όπως καταγράφηκαν σε σχετική συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε στα γραφεία του.
Σε ό,τι αφορά τα μελετώμενα έργα, η όλη προσπάθειά του Φορέα Διαχείρισης επικεντρώνεται στη συνεργασία με τους φορείς της περιοχής ώστε να τα εντάξουν στον προγραμματισμό τους και εγκαίρως να τα δημοπρατήσουν.
Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η δήλωση των εκπροσώπων της Δ7β ότι η υπηρεσία τους έχει εγκεκριμένη πίστωση για την υλοποίηση των έργων, ώστε, στο βαθμό που δεν υπάρξει άλλη δυνατότητα χρηματοδότησης, να αναλάβει την εκτέλεση τους.
Κατόπιν αυτών, ο Φορέας Διαχείρισης θα συνεχίσει την προσπάθεια συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων προκειμένου να αξιοποιηθούν με την καλύτερο δυνατό τρόπο ευρωπαϊκά προγράμματα για την υλοποίηση των έργων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου