Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.Τις τελευταίες μέρες δημοσιεύματα και ανακοινώσεις αναφέρουν ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται υπό πλήρη διάλυση. Αναφέρουν ουσιαστικά ότι «…είναι ένα Πανεπιστήμιο φάντασμα που δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης». Επιπλέον, παρουσιάζουν το Διοικητικό Προσωπικό του Π.Δ.Ε. «να αδυνατεί να καταλάβει τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να παραμένει αυτοτελές το Ίδρυμα» και το τελικό συμπέρασμα των δημοσιευμάτων προκύπτει το δίλλημα «συγχώνευση ή κατάργηση» (εφημερίδα Real news 25/09/2011).
Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας εμμένει στις πάγιες θέσεις του που με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω:• Υλοποίηση των δεσμεύσεων της Υπουργού κ. Διαμαντοπούλου για ένα ισχυρό και βιώσιμο Πανεπιστήμιο με έδρα το Αγρίνιο.
• Άμεση ενίσχυση των δομών του Πανεπιστημίου
• Έγκριση οργανογράμματος
• Στελέχωση Υπηρεσιών
• Θεσμική κατοχύρωση για πλήρη αυτονόμηση
Οποιαδήποτε άλλη άποψη, δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας και πιστεύουμε ότι τέτοια δημοσιεύματα δεν προστατεύουν το συμφέρον της Πανεπιστημιακής κοινότητας και δεν κατοχυρώνουν τις θέσεις εργασίας μας.
Απαιτούμε από τους εμπλεκομένους φορείς να επιδείξουν την απαραίτητη ευθύνη και συνέπεια ώστε να εξασφαλιστεί η έρρυθμη λειτουργία του Π.Δ.Ε. με σπουδές υψηλού ποιοτικού επιπέδου στα πλαίσια της δωρεάν Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Το Διοικητικό Προσωπικό παρά τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα δυσλειτουργίας στην πορεία αυτονόμησης, θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Δ. Ελλάδας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου