Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Περάτωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων επιλογής των υποψήφιων διευθυντών των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.Η σημαντική διαδικασία της επιλογής των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με το νέο σύστημα επιλογής περατώθηκε επιτυχώς για τις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Η διαδικασία επιλογής, για πρώτη φορά, έλαβε χώρα δίνοντας βαρύτητα, τόσο στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των στελεχών εκπαίδευσης, όσο και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία τους, αλλά και τη συνέντευξη, στην οποία υποβλήθηκαν.

Η διαδικασία της συνέντευξης στηρίχτηκε στην ύπαρξη Τράπεζας Θεμάτων και Μελετών Περίπτωσης, που επιμελήθηκε ομάδα εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Τηρήθηκε αυστηρά η σφράγιση κάθε θέματος, αλλά και η μαγνητοφώνηση των πρακτικών της συνέντευξης. Κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων εφαρμόστηκε με συνέπεια η ρητή εντολή του ΥΠΔΒΜΘ για διαφάνεια, καθαρότητα και αξιοκρατία.

Συνάμα, τα Συμβούλια Επιλογής, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του έργου τους, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων της αναφερόμενης διαδικασίας, ώστε μέσα στις επόμενες ημέρες, ύστερα από την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων, να γίνει η τοποθέτηση των διευθυντών στις σχολικές μονάδες και να λειτουργήσουν επανδρωμένες από το νέο σχολικό έτος, με τους πιο άξιους και επαρκείς διοικητικά και γνωστικά εκπαιδευτικούς. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδος κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος δήλωσε ότι: “Θεωρώ ότι η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, εξασφαλίστηκε η αξιοκρατία, έγινε σεβαστή η προσωπικότητα όλων των υποψηφίων διευθυντών και όλοι, οπλισμένοι με όρεξη, μπορούμε να ατενίζουμε την επόμενη σχολική χρονιά, εμφορούμενοι από αισιοδοξία και δημιουργικό πνεύμα.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τους υποψήφιους διευθυντές που έλαβαν μέρος στη διαδικασία των συνεντεύξεων καθώς και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής, για τη συνεισφορά τους στις κρίσεις των υποψηφίων διευθυντών».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου