Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Ἁγιασμὸς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο στὸ Γήπεδο τῆς «Παναχαϊκῆς».Ἡ Ὁμάδα τῆς «Παναχαϊκῆς», προσεκάλεσε καὶ φέτος μὲ πολὺ σεβασμὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, προκειμένου νὰ τελέσῃ τὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὴν νέα ποδοσφαιρικὴ περίοδο καὶ νὰ εὐλογήσῃ τὸ Διοικητικὸ προσωπικὸ καὶ τοὺς Παῖκτες.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκληση καὶ μετέβη στὸν ἀθλητικὸ χῶρο, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ὁμάδος κ. Κούγια, τὰ ὑπόλοιπα Μέλη τῆς Διοικήσεως καὶ τοὺς Ποδοσφαιριστές.
Μετὰ τὸν ἁγιασμό, οἱ παῖκτες προσκύνησαν μὲ εὐλάβεια τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ ἔλαβαν ὡς εὐλογία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἀπὸ μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Στὴν σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ ἔχουν ὑγεία, ψυχικὴ καὶ σωματική, νὰ ἀθλοῦνται τιμίως καὶ νὰ ἀγωνίζονται μὲ ἦθος, στηριζόμενοι στὶς δυνάμεις καὶ τὰ τάλαντα ποὺ τοὺς ἔχει δώσει ὁ Θεός, στὸν σεβασμὸ στὸν ἑαυτό τους καὶ τοὺς ἄλλους καὶ κυρίως καὶ πρωτίστως στὴ χάρη καὶ εὐλογία τοῦ Κυρίου, διότι χωρὶς τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιτύχουμε τίποτε στὴ ζωή μας.
Ἀκόμη διαβεβαίωσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι τὴν «Παναχαϊκὴ» θὰ συνοδεύουν οἱ εὐχὲς καὶ προσευχές του, ὅπως μέχρι τώρα, γιὰ νίκες καὶ ἐπιτυχίες.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμάδος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ παρεκάλεσε νὰ εἶναι μαζί τους, ὥστε νὰ παίρνουν δύναμη στὸ στῖβο τῶν ἀγώνων.
Ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου στὸ Γήπεδο, ἐχαιρετίσθη μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ συγκίνηση τόσο ἀπὸ τοὺς Ποδοσφαιριστὲς ὅσο καὶ ἀπὸ τούς Φιλάθλους.
Φεύγοντας ὁ Σεβασμιώτατος, εὐλόγησε ὅλους λέγοντάς τους, ὅτι χαίρεται καί θά ἀγάλλεται μὲ τὶς ἐπιτυχίες τους, κυρίως ὅμως μὲ τὴν πρωτιά τους στὸν στῖβο τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου