Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμημάτων ΒΕΤ & Πληροφορικης.Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα θετικά αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων: α) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και β) Πληροφορικής, που πραγματοποιήθηκε στα δύο Τμήματα από διεθνούς κύρους Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού από 13 έως 15 Ιουνίου 2011 και από 21 έως 22 Ιουνίου 2011 αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής των εξωτερικών επιτροπών αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις τόσο με τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου όσο και με μέλη ΔΕΠ, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, φοιτητές καθώς και με το προσωπικό των Γραμματειών των αντίστοιχων Τμημάτων.
Στο επίκεντρο της αξιολόγησης ήταν η διδασκαλία, η έρευνα, η οργάνωση και οι συνθήκες σπουδών, καθώς και οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες και υποδομές.
Η διαδικασία αυτή έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθεί η υψηλή ποιότητα σπουδών των δύο Τμημάτων, η δυναμική που τα χαρακτηρίζει, ενώ έγιναν και χρήσιμες επισημάνσεις για την περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου