Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ.



Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Πέμπτη, 28 Ιουλίου, στις 5 το απόγευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.

Η συνεδρίαση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργοστασίου «Λαδόπουλου» στην Πάτρα. Πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθεί και επερώτηση που έχει καταθέσει ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Παπακωνσταντίνου για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας το σύνολο των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

1. Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νου αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας.








ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Σύσταση Επιτροπής Ανάπτυξης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας)
2. Συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας)
3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

4. Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων για τον χειρισμό μηχανημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αιτ/νιας
κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)

5. Γη Τροποποίηση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικ. έτους 2011.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος

6. Πόρισμα Διαπαραταξιακής Επιτροπής για Υγειονομικό Χάρτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος

7. Έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος

8. Έγκριση Ένταξης της Διαχείρισης Τραπεζικού Λογαριασμού του Περιφερειακού ΚΕΚ αριθμ. 1140/232088160 στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Εξουσιοδότηση Υπογραφών.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος

9. Έγκριση χορήγησης πέντε (5) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και την κάλυψη του κόστους.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος


10. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την αγορά και δωρεά δυο σετ ελαστικών για πυροσβεστικά οχήματα περιπολίας στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος

11. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.420,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , για προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών (ντέξιον) για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

12. Έγκριση δαπάνης ποσού 11.248,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,για προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

13. Έγκριση δαπάνης ποσού 8.879,29 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για προμήθεια ανταλλακτικών και Εργασίες συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.»
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΜΙΧΟΪΟΥ.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)


15. Αποδοχή και υλοποίηση του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και ενημέρωση σχετικά με το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ Π.Ε.Αχαίας΄
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)


16. Έγκρισης δαπάνης και σύναψης σύμβασης υποστήριξης του ιστότοπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)


17. Παράταση συμβάσεων καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας μέχρι 31-12-2011.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

18. Παράταση σύμβασης ανάκλησης της μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της αντιμισθίας των αιρετών από την τράπεζα PROBANK Α.Ε. μέχρι 31-12-2011.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος

19. Λύση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας και η επέκτασή της.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)


20. Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Α.Ε.».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αιτ/νιας
κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)


21. Παράταση σύμβασης για την ασφάλιση κτιρίου, αυτοκινήτων και μηχανημάτων τεχνικού εξοπλισμού της Π.Ε Αιτ/νιας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Αιτ/νιας
κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)

22. Επικύρωση πρακτικών της 8ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.


23. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥΡΕΜΑ», Δήμου Θέρμου, Ν. Αιτ/νίας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
κ. Νικόλαος Υφαντής)

24. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου «Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
κ. Νικόλαος Υφαντής)

25. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Σύνδεση νέου λιμένα Αιγίου με την Εθνική Οδό Κορίνθου-Πάτρας».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
κ. Νικόλαος Υφαντής)


26. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων camping «Bay View» Γ΄ Κατηγορίας, δυναμικότητας 40 θέσεων σε γήπεδο τελικού εμβαδού 8.131,20 τ.μ. ιδιοκτησίας Σκαρογιάννη Ευθ. στη θέση «Κεραμαρειό» Τ.Δ. Αρχοντοχωρίου Δήμου Αλυζίας, Ν. Αιτ/νίας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
κ. Νικόλαος Υφαντής)


27. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας από 300 σε 600 χοιρομητέρες» στην περιοχή Παππάς Δ.Δ. Ρίγανης Δ. Στράτου Ν. Αιτωλ/νίας, εντός γηπέδου έκτασης 36.618,90 τ.μ. ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
κ. Νικόλαος Υφαντής)

28. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,73593 MW ιδιοκτησίας «KRISPO SOLAR ENERGY Μ. ΕΠΕ», σε γήπεδο εμβαδού 14.496,00 τ.μ., στη θέση «ΖΑΠΑΝΤΙ» της Δ.Ε. Μεγάλης Χώρας του Δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νίας».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
κ. Νικόλαος Υφαντής)


29. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μονάδα παραγωγής αυγών δυναμικότητας 6.000 ορνίθων βιολογικής παραγωγής» στη θέση Αναδασμός Παναιτωλίου Δ. Θεστιέων Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
κ. Νικόλαος Υφαντής)

30. Έγκριση δαπάνης για απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υλικών απαραίτητων για την συντήρηση των Κλιματιστικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)


31. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγαστεί το τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Αμαλιάδας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)


32. Ορισμός αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του υπό Σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Διαχείριση του έργου : Δίκτυο ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν .Ηλείας από τον Ερύμανθο Ποταμό.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)

33. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης έως 31/12/2011 για την υλοποίηση προγράμματος εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαίρετων κτηνοτροφικών μονάδων έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, για την διεκπεραίωση εκκρεμών φακέλων κτηνοτρόφων σε αρμόδιες υπηρεσίες (ΠΕΧΩ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για εξαίρεση από κατεδάφιση)στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)

34. Έγκριση δαπάνης ποσού 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τους Συλλόγους Διβριωτών στην εκδήλωση «Χορευτικό Σεργιάνι».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)

35. Έγκριση δαπάνης ποσού 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδιακαυτίου – Άγιος Δημήτριος Δήμου Πηνειού στην μεγάλη εκδήλωση «Γιορτές Καλαμποκιού».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)

36. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.845,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυγιάς Δήμου Πηνειού «Άγιος Γεώργιος» στις καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή των ξενιτεμένων».
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)

37. Έγκριση δαπάνης ποσού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για συνδιοργάνωση με το Σύλλογο «Οι Φίλοι του Αη-Γιάννη-Το Ξωκλήσι της Ξενιτιάς» της εκδήλωσης «Γιορτή του Απόδημου Ελληνισμού» στα Μακρίσια Ηλείας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)

38. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 242/96 για την εκποίηση, μίσθωση, αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας
κ. Χαρ. Καφύρας)








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου