Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.Η νέα Διοίκηση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Πρέβεζας ανέλαβε στις 08-06-2010 την ευθύνη λειτουργίας του.
Στους 12 μήνες η Διοίκησή μας κινήθηκε σε 3 άξονες:
 Αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 Εξορθολογισμό των δαπανών με συνεχή έλεγχο και διαφάνεια.
 Αποκατάσταση του κύρους , της εικόνας και της αξιοπιστίας του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.
Το διάστημα αυτό λειτούργησαν τα εξής τμήματα από μόνιμους εργαζόμενους του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Stage και εθελοντές:
 Διοίκησης
 Φυσικοθεραπείας
 Λογοθεραπείας
 Κοινωνικής εργασίας
 Επισκέπτρια Υγείας
 Νοσηλευτικής
 Μαζικού αθλητισμού
 Δημιουργικής απασχόλησης
 Κοινωνικής υποστήριξης
 Κίνησης

Η Διοίκηση στο πλαίσιο συνεργασίας με φορείς κινήθηκε στις εξής κατευθύνσεις:

 Συνεργασία με συναντήσεις και έγγραφα με όλους τους φορείς του Νομού (Νομάρχης, Αντιπεριφεριάρχης, Διοικητής νοσοκομείου, Δημάρχους, συλλόγους ΑΜΕΑ , Α/θμια -Β/θμια εκπαίδευση, πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και ανταποκριτές του ΟΓΑ των δήμων κ.ά.)
 Συνεντεύξεις τύπου,
 Εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν έντυπα και πληροφοριακό υλικό,
 Υλοποιήθηκε πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων με ομιλίες στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πρέβεζας με θέμα την «Ασφάλεια στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών μονάδων »,

 Εκπροσώπηση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε εκδηλώσεις της τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων και διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής στην οποία συμμετείχε η χορωδία του 4ου Δημ. Σχ. Πρέβεζας.
 Σταμάτησε από 03/08/2010, τη λειτουργία του εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης, με τη μορφή που είχε και 5 από τα 7 άτομα του Εργαστηρίου που έκαναν αίτηση εντάχθηκαν σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα του Κέντρου (Φ/Θ, Μαζικού αθλητισμού ,Κοινωνικής υποστήριξης, απασχόλησης), με αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα τμήματα του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.
 Δημιουργήθηκε μητρώο εθελοντών και υλοποίηση προγραμμάτων από αυτούς.
 Συντονισμός και έλεγχος των δρομολογίων κίνησης των δύο υπηρεσιακών αυτοκινήτων για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να αυξηθούν κατακόρυφα ο αριθμός των ωφελουμένων και ο αριθμός των ατομικών συνεδριών τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
2008 30 497
2009 31 485
Α΄Εξάμηνο 2010 27 138
Β΄Εξάμηνο 2010 64 848
ΣΥΝΟΛΟ 2010 76 986
Α΄Εξάμηνο 2011 65 896

Πρέπει να επισημανθεί ότι το Β΄ Εξάμηνο του 2010 προσήλθαν και έλαβαν τις υπηρεσίες του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ για πρώτη φορά 41 άτομα και το Α΄ Εξάμηνο του 2011 τα άτομα αυτά ανέρχονται σε 20.
Στο διάστημα Ιούνιος 2010 – Ιούνιος 2011 δέχθηκαν τις υπηρεσίες του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ για πρώτη φορά 61 νέα άτομα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον Ιούνιο 2011εξυπηρετήθηκαν 46 ωφελούμενοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν 134 συνεδρίες.

Η Διοίκηση οφείλει να ευχαριστήσει τους εθελοντές ,τους εργαζόμενους με πρόγραμμα stage και εκείνους τους μόνιμους εργαζόμενους οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτό για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.
Με την υπευθυνότητα και τη μεθοδική εργασία τους έπεισαν και πείθουν για τα άρτια αποτελέσματα και τις παροχές υπηρεσιών του Κέντρου.
Δηλώνουμε Διοίκηση και εργαζόμενοι ότι οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και ζητούμε την συνεργασία όλων για την παροχή ποσοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών στα ΑΜΕΑ του Νομού μας.
Είναι υποχρέωσή μας.
Είναι καθήκον μας.
Υποχρέωση της Πολιτείας είναι να στελεχώσει και να χρηματοδοτήσει το Κέντρο ώστε με άνεση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για την εκπλήρωση των σκοπών του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου