Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Επιστολή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου προς τους Δημάρχους των περιφερειακών ενοτήτων Αιτ/νίας, Αχαΐας & ΗλείαςΕπιστολή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδος κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου προς τους Δημάρχους των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας για το θέμα της προετοιμασίας της μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012

Η επιστολή είναι η ακόλουθη:

Όπως άριστα γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 περ. 18 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄), από 1-7-2011 η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης ανήκει αποκλειστικά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.


Είναι αντιληπτό από όλους ότι η μεταφορά των μαθητών στις σχολικές μονάδες φοίτησής τους είναι μείζονος σημασίας, τόσο για τους μαθητές όσο και για τη λειτουργία της εκπαίδευσης, γενικότερα.

Είμαι βέβαιος ότι έχετε ήδη προβεί – κι αν όχι, παρακαλούμε να προβείτε- σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη μεταφορά των μαθητών που προβλέπει ο Ν. 3852/2010 έως την 11η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2011-2012, έτσι ώστε οι μαθητές της περιφέρειάς μας να έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς τις σχολικές μονάδες φοίτησής τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου