Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Ἐπίσκεψη Ρώσου Βουλευτοῦ στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν.Στὴν Πάτρα βρέθηκε ὁ Ρῶσος Βουλευτής, ἀπὸ τὴν Ἁγία Πετρούπολη κ. Eugene Marchenko, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Ἀγγελόπουλο καὶ τὸν Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν κ. Ἀθανάσιο Μπέλλα.
Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως τὸν ὁμόδοξο ἐπισκέπτη καὶ εὐχαρίστησε γιὰ τὴν εὐγένεια τοῦ κ. Βουλευτοῦ, νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν τοπικὸ Ἀρχιερέα καὶ νὰ λάβῃ τὴν εὐχή του, ἔχοντας μαζί του καί τόν υἱό του Βασίλειο, προκειμένου νά γνωρίσῃ καί αὐτός τήν Πάτρα καί τούς πνευματικούς της θησαυρούς.

Ὁ κ. Marchenko, ἐνωρίτερα, εἶχε ἐπισκεφθῆ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅπου ἐπροσκύνησε τὴν Ἁγία Κάρα, τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὸν Τάφο τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων.
Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἐγκάρδια συνομιλία μετὰ τοῦ κ. Βουλευτοῦ, πάνω σὲ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ κυρίως στὶς πνευματικὲς σχέσεις τῶν δύο Λαῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ὀρθόδοξοι, ἰδιαιτέρως τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν μὲ τὴν ὁμόδοξη Ρωσία, ἀφοῦ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, Πολιοῦχος τῶν Πατρῶν, τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἀπὸ τοὺς Ρώσους.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ἤκουσε πρόταση τοῦ κ. Marchenko γιὰ μεταφορὰ τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν Ἁγία Πετρούπολη καὶ ἀπήντησε ὅτι αὐτὸ θὰ ἐξετασθῇ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι καὶ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Ρωσικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν.
Ἀκόμη, ὁ Ρῶσος Ἐπισκέπτης, ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ ὑπάρξῃ συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μετὰ τῶν Ρωσικῶν Ἀρχῶν, Ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἄλλων, ὥστε νὰ προσέρχωνται περισσότεροι ἀδελφοί μας ἀπὸ τὴν Ρωσία μὲ σκοπὸ τὴν προσκύνηση τῆς Τιμίας Κάρας, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Ὁ κ. Marchenko εἶχε συνάντηση καί μέ τόν Περιφερειάρχη κ. Ἀπόστολο Κατσιφάρα, μετά τοῦ ὁποίου συνεζήτησαν σοβαρά θέματα γιά τίς δύο πόλεις, ἀλλά καί μέ ἄλλους φορεῖς τῆς πόλεως.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου