Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου ανασυγκροτείται η Λιμενική Επιτροπή Ν. Κορινθίας αποτελούμενη από τους εξής:

1. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Λιμενικής Αρχής Κορίνθου ως Αντιπρόεδρο αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής Κορίνθου αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Γιαννακούλια Ευάγγελο του Γεωργίου, οδοντίατρο, αναπληρούμενο από τον Μούγιο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, δικηγόρο.
4. Φαρμάκη Γιώργο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, αναπληρούμενο από τον Οικονόμου Γιώργο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Δαλαμαρίνη Γεώργιο του Δημητρίου, αναπληρούμενο από τον Σουφρίλα Δημήτριο του Αναστασίου, εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Κορινθίας.
6. Μαλανδρένη Κώστα, Πρόεδρο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον Λιακόπουλο Γιάννη, μέλος της Διοίκησεως του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Ξηράς Κορίνθου, εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου.
7. Παπαδόπουλο Γεώργιο του Ελισσαίου, ναυτικό πράκτορα, αναπληρούμενο από τον Κουμαριανό Παναγιώτη του Γεωργίου, επίσης ναυτικό πράκτορα.
8. Γκότση Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, διπλωματούχο μηχανικό, αναπληρούμενο από τον Κλήμη Αντώνιο του Θεοδώρου.
9. Παπαγγελόπουλο Άγγελο του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονα μηχανικό, αναπληρούμενο από τον Τσίρτση Γιώργο του Σπυρίδωνα, ηλεκτρολόγο μηχανικό.

Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής θα επιλεγεί από τα μέλη της.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου