Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ.Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών απάντησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσής σε ερώτηση που κατέθεσε η κ. Σοφία Γιαννακά σχετικά με την αστυνόμευση και την ασφάλεια της λίμνης Τριχωνίδας.
Συγκεκριμένα ο κ. Παπουτσής, αν και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ελλείψεις στις αστυνομικές υπηρεσίες της περιφέρειας αναφέρει ότι στην Αιτωλοακαρνανία έχει κατανεμηθεί ικανός αριθμός οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις στις τοπικές ιδιαιτερότητες. «Οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου και Δωδεκανήσου αποτελούν τις μοναδικές περιπτώσεις στην ελληνική επικράτεια που λειτουργούν από δύο (2) Αστυνομικές διευθύνσεις, γεγονός που αποδεικνύει την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των περιοχών αυτών σε θέματα αστυνόμευσης» σημειώνει ο κ. Παπουτσής.Στην ερώτησή της η κ. Σοφία Γιαννακά είχε θέσει θέμα δημιουργίας μόνιμης δύναμης προστασίας της λίμνης Τριχωνίδας, η οποία υποφέρει, κυρίως, από συνεχή κρούσματα παράνομης αλιείας. Ο κ Παπουτσής αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, διαβεβαιώνει, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ενίσχυση των περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό προκηρύχθηκαν για το έτος 2011 οκτώ (8) θέσεις αστυνομικών διαφόρων βαθμών και μια θέση ειδικού φρουρού για την αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.
Επιπροσθέτως, η κ. Γιαννακά στην ερώτησή της είχε επισημάνει πως αποτελεί θέμα προς διερεύνηση η ελεγχόμενη αλιεία και η τήρηση των νόμων που την διέπουν, καθώς παραβιάζεται καθημερινά ο αριθμός των μηχανοτράτων που αλιεύουν και η ποσότητα των αλιευμάτων. Ο Υπουργός στην απάντησή του τόνισε ότι, από το προσωπικό των Αρμοδίων Υπηρεσιών διενεργούνται περιπολίες καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, οι οποίες αυξάνονται τη νύχτα, ιδίως κατά την περίοδο που απαγορεύεται η αλίευση συγκεκριμένων ειδών.
Τέλος, το Υπουργείο ενημερώνει ότι έχουν δοθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες εκ νέου εντολές και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη προστασία της λίμνης. Επίσης, γίνεται επισήμανση της σημασίας της συνεργασίας με το προσωπικό των, κατά περίπτωση, συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και η παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς αυτές/αυτούς για την ακώλυτη άσκηση των αρμοδιοτήτων και την ουσιαστική προστασία της λίμνης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου