Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Προβλήματα υγείας και περιβάλλοντος από την ανάφλεξη της χωματερής της Δουρούτης.Επείγον Θέμα : «Προβλήματα υγείας και περιβάλλοντος
από την ανάφλεξη της χωματερής Δουρούτης»

Όπως γνωρίζετε από τη μέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς (19-7-2011) στη περιοχή πέριξ της Πανεπιστημιούπολης προκλήθηκε ανάφλεξη παλαιών αποθέσεων σκουπιδιών στη χωματερή της Δουρούτης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την εκπομπή διοξινών και σχετικών επιβλαβών για τη δημόσια υγεία ουσιών. Η ανάφλεξη αυτή περιορίσθηκε την επόμενη μέρα με επιχωμάτωση των σκουπιδιών περιορίζοντας το πρόβλημα της εκπομπής διοξινών. Δυστυχώς, η καύση συνεχίζεται ατελώς στη μάζα των απορριμμάτων, δημιουργώντας συνεχή δυσοσμία στην περιοχή.


1. Μετά από επικοινωνία με ειδικούς επιστήμονες, τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Δρ. Λ. Λεοντιάδη, τον Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Ν. Μουσιόπουλο και το Ερευνητικό Κέντρο EWAG της Ζυρίχης καθώς και με συναδέλφους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θεωρούμε ότι η επιχωμάτωση είναι η μόνη αποτελεσματική λύση σύμφωνα με την εμπειρία από ανάλογα ατυχήματα.
2. Μέχρι να καταστεί δυνατό το πλήρες σβήσιμο της χωματερής προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα προστασίας των εργαζομένων στην Παν/μιούπολη και το Νοσοκομείο καθώς και για τους κατοίκους της περιοχής σε απόσταση μέχρι 5 χιλιόμετρα.
• Κλείσιμο παραθύρων γραφείων, εργαστηρίων και κοινοχρήστων χώρων όταν οι αέριες μάζες από τη χωματερή κατευθύνονται προς την Πανεπιστημιούπολη. Το φαινόμενο αυτό διαρκεί από τις 21.30 ή 22.00 κάθε βράδυ μέχρι 6.00 - 7.00 το πρωί της επομένης.
• Έλεγχος λειτουργίας όλων των κλιματιστικών.
• Καλός αερισμός όλων των χώρων στη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα το πρωί.

Γενικές οδηγίες :
• Έλεγχος από το Ειδικό Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» των ζωικών προϊόντων που προέρχονται από ζώα που βόσκουν ελεύθερα στην ύπαιθρο και σε απόσταση μέχρι 5 χιλιόμετρα από τη χωματερή.
• Τα λαχανικά και φρούτα της περιοχής σε απόσταση μέχρι 5 χιλιόμετρα από χωματερή να πλένονται πολύ καλά πριν την κατανάλωσή τους. Οι διοξίνες είναι υδατοδιαλυτές και απομακρύνονται εύκολα με το νερό.
• Περιορισμός της βόσκησης των ζώων στην ύπαιθρο σε περιοχές απόστασης μέχρι 5 χιλιόμετρα από τη χωματερή μέχρι την ημέρα της δημοσίευσης των πρώτων αποτελεσμάτων.
Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή ανάφλεξης της χωματερής και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την όσο πιο γρήγορη κατάσβεση και καύση των σκουπιδιών της χωματερής καθώς και το συντονισμό των ελέγχων που απαιτούνται για την εκπομπή των διοξινών. Επιπλέον οδηγίες ήδη αποστέλλονται και στο Δήμο Ιωαννιτών και από το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τέλος, θεωρούμε ότι η χωματερή της Δουρούτης πρέπει άμεσα να σταματήσει να δέχεται απορρίμματα και να αρχίσει η αποκατάστασή της το συντομότερο δυνατόν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου