Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Ελεγκτές στα λογιστήρια δήμων, ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων.«Φύλλο και φτερό» θα κάνουν τα οικονομικά των δήμων και των νοσοκομείων, 34 ειδικά ελεγκτικά συνεργεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συστήνονται με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη.

Οφειλές
Οι ελεγκτές που θα εγκατασταθούν σε δήμους, νοσοκομεία και ασφαλιστικούς φορείς θα ελέγξουν εξονυχιστικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το υπουργείο Οικονομικών, έργο των «ελεγκτικών κλιμακίων» είναι η διασταύρωση και επαλήθευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δηλώνονται από τους φορείς στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην εμφάνιση στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των οφειλών παρελθόντων ετών, κατ΄ έτος γέννησης της υποχρέωσης, καθώς και στην αξιολόγηση του συστήματος άντλησης των στοιχείων των φορέων ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τα ελεγκτικά συνεργεία συγκροτούνται μετά την απαίτηση της τρόικας, η οποία θέλει να γνωρίζει αναλυτικά για τα χρέη των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Δήμος Ζωγράφου
Υπενθυμίζεται ότι η εκταμίευση της πέμπτης δόσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθυστέρησε όταν διαπιστώθηκε αδυναμία αποπληρωμής ενός δανείου του δήμου Ζωγράφου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, που έχει χαρακτηριστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως «μη νόμιμο» και η μη πληρωμή των δόσεων ενός ακόμα δανείου του δήμου Αχαρνών, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Πλασματικές μετακινήσεις
Ταυτόχρονα στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν οι πλασματικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων. Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καλούνται όλες οι υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου να πραγματοποιούν ακόμη και επιτόπιους ελέγχους στις υπηρεσίες που επισκέπτεται ο μετακινούμενος υπάλληλος, προκειμένου να διαπιστώνεται αν έχει πράγματι πραγματοποιηθεί η μετακίνηση.

Πλασματικές μετακινήσεις
Εξάντληση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας πολύ πριν από το τέλος του έτους και πολλές φορές, υπέρβαση αυτού.

Ασαφείς αιτιολογίες στις εντολές μετακίνησης ή μετακινήσεις υπαλλήλων των οποίων ο κλάδος ή ειδικότητα δεν σχετίζονται με το σκοπό και το λόγο μετακίνησης.

Συχνή έκδοση των διαταγών μετακίνησης εκ των υστέρων και χωρίς την ύπαρξη σχετικής πίστωσης.

Συχνές διανυκτερεύσεις υπαλλήλων εκτός ξενοδοχείων σε φιλικά σπίτια ή συνεχείς μετακινήσεις σε αποστάσεις που δικαιολο-γούν την καταβολή εξόδων μετακίνησης.


Πηγή: www.imerisia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου