Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.Εξάμηνη παράταση δίνεται για την ένταξη των κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεών τους με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αστέριος Ροντούλης.

Η εξαίρεση αφορά αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20/03/2003, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.3399/05. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης λήγει την 31/12/2011 και με την εν λόγω παράταση θα λήγει μέχρι την 30/06/2012.
«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός, Αστέριος Ροντούλης ήδη επεξεργάζεται σχέδιο νόμου, το οποίο εντός του προσεχούς διαστήματος θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και αφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη που προβλέπει τη ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων κτιρίων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Προκειμένου όμως να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις φορέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στη διαδικασία εξαίρεσης από κατεδάφιση, μέχρι την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόμου προωθούμε την ΚΥΑ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την 30/06/2012».

Αναμένεται σύντομα η υπογραφή της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. και από τον συναρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαο Σηφουνάκη, ώστε οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που επιθυμούν την άμεση ένταξη να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου