Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Aνοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας Λουκά Παπαδήμο εν’ όψει της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21 Δεκεμβρίου 2011.«Πάρτε μέτρα τώρα για την προστασία της αναπηρικής οικογένειας»

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»

Κύριε Πρωθυπουργέ

Στις 13 Δεκέμβρη 2011 χιλιάδες άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, κάθε ηλικίας και τα μέλη των οικογενειών τους συγκεντρώθηκαν μαζικά στην Πλατεία Ομονοίας και πορεύτηκαν προς τη Βουλή των Ελλήνων με σκοπό να σας συναντήσουν και να εκφράσουν την αγωνία τους και τη δίκαιη διαμαρτυρία τους για την επιδεινούμενη οικονομική και κοινωνική θέση στην οποία βρίσκονται εν’ μέσω οικονομικής κρίσης και τα πολλαπλά προβλήματα που απειλούν την ίδια την ύπαρξή τους.

Την αγωνία τους και το πλαίσιο των δίκαιων αιτημάτων τους κατέθεσαν στον Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Σταυρόπουλο, ο οποίος συνάντησε αντιπροσωπεία της Ε.Σ.ΑμεΑ κατ’ εντολή σας. Στη συνάντηση αυτό ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα σας μεταφέρει το αίτημα του αναπηρικού κινήματος για άμεση σύγκλιση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. επανέρχεται στο πλαίσιο των δίκαιων αιτημάτων της εν’ όψει του Υπουργικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου 2011, στην ημερήσια διάταξη του οποίου με δική σας πρωτοβουλία θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα για τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες θα ανακουφίσουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Όπως ήδη γνωρίζετε τα άτομα με αναπηρία ήταν σε δυσμενή οικονομική θέση και στις παρελθούσες περιόδους της φαινομενικής όπως αποδείχτηκε οικονομικής ευημερίας που γνώριζε η χώρα μας, αφού σε καμία χρονική στιγμή δεν χαράσσονταν, και επομένως δεν λαμβάνονταν συντονισμένες προστατευτικές πολιτικές για την αναπηρία. Ακόμα και αυτές οι πολιτικές, που είχαν ληφθεί σε βάθος χρόνου, αποδείχτηκαν αδύναμες και ελλιπείς να προστατεύσουν έστω και στοιχειωδώς τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες και τις οικογένειές τους από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Χαμηλά προνοιακά επιδόματα, προνοιακό σύστημα που αδυνατούσε να προσφέρει επαρκείς υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανύπαρκτο σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ανεπαρκές σύστημα αποκατάστασης, αναξιόπιστη εφαρμογή του προστατευτικού θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση των ΑμεΑ , υποβαθμισμένο σύστημα εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία έως και ανύπαρκτο για τα άτομα με βαριές αναπηρίες ήταν η πραγματικότητα που βίωνε η αναπηρική οικογένεια διαχρονικά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, σε συνδυασμό με την οριζόντια επιβολή σκληρών οικονομικών μέτρων και την έλλειψη προστατευτικού πλαισίου μέτρων για τα άτομα με αναπηρία, η δυσμενής οικονομική θέση τους χειροτέρεψε την τελευταία διετία. Η Ε.Σ.ΑμεΑ., άλλωστε, είχε ζητήσει από εσάς με σχετική επιστολή της τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, πριν την ανακοίνωση των προγραμματικών σας δεσμεύσεων.

Οι ανεπαρκείς προστατευτικές πολιτικές για την αναπηρία οδήγησαν με αφορμή τη φετινή 3η Δεκέμβρη – Εθνική Ημέρα ΑμεΑ στην Διακήρυξη του αναπηρικού κινήματος, την οποία σας έχουμε ήδη καταθέσει και στην οποία αποτυπώνεται με το πιο γλαφυρό τρόπο η κατάρρευση δικαιωμάτων, πολιτικών και μέτρων που αποκτήθηκαν με πολύχρονους αγώνες, κόπους και θυσίες! Τα όρια αντοχής μας, διακηρύττουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους, έχουν εξαντληθεί! Η αποσάθρωση των δημόσιων πολιτικών στήριξής μας και η ολιγωρία της Πολιτείας να εφαρμόσει, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει, προστατευτικές πολιτικές και μέτρα έχουν οδηγήσει:

 Στην επώδυνη μείωση των εισοδημάτων μας από την άδικη επιβολή έκτακτων εισπρακτικών μέτρων και στην εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας, που αποτελεί για εμάς την πιο σκληρή μορφή κοινωνικής αναπηρίας λόγω της αναποτελεσματικής εφαρμογής του ν. 2643/1998.
 Στη χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών παροχών μας.
 Στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας που ανοίγει το δρόμο στην άνθηση του ιδιωτικού τομέα και στην κατάρρευση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 Στην ανεπαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης για τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ. & στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, στην υποχρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα για τους κωφούς.
 Στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.
 Στην υιοθέτηση ενός «παραμορφωμένου» ΚΕΒΑ το οποίο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από το Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας ως μέσο δημοσιονομικού ελέγχου και περικοπής κοινωνικών δαπανών.

Η στοχοποίηση της αναπηρίας λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Η αναπηρία βάλλεται από στάσεις και πρακτικές, οι οποίες τη θέτουν στο απόσπασμα. Ο «ανα-παρα-μορφωμένος ΚΕΒΑ» βρίθει από αντιεπιστημονικές θέσεις και απόψεις λειτουργώντας ως εργαλείο σφαγιασμού των πραγματικά αναπήρων και ως εργαλείο δημοσιονομικού ελέγχου για τη μείωση κοινωνικών και προνοιακών παροχών. Το ενιαίο και πολλά υποσχόμενο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας τείνει να αντιγράψει τα λάθη και τις ελλείψεις του παρελθόντος συστήματος. Οι ελλιπείς έως ανύπαρκτες υπηρεσίες του σε κομβικές περιοχές της χώρας, όπως είναι οι νησιωτικές καλούνται, σχεδιασμένες ατάκτως ερριμμένα να ξεκαθαρίσουν το τοπίο από το φαινόμενο των ¨αναπήρων μαϊμού¨. Ένα φαινόμενο το οποίο καλλιεργήθηκε σε βάθος χρόνου και εξυπηρέτησε ενίοτε το πολιτικό σύστημα για να δικαιολογήσει τις ανεπαρκείς πολιτικές του για την αναπηρία. Η Ε.Σ.ΑμεΑ., όπως γνωρίζει πολύ καλά ο πολιτικός κόσμος και η ελληνική κοινωνία, ήταν και είναι ο φορέας που με τις θέσεις και προτάσεις του, προς όλες τις νυν Κυβερνήσεις, απαιτούσε την εξυγίανση αυτού του φαινομένου.

Σήμερα οι στάσεις και πρακτικές στοχοποίησης της αναπηρίας κάτω από την πίεση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών αποτελούν τον εύκολο δρόμο και απειλούν να στήσουν στο απόσπασμα την αναπηρία. Αυτό το δρόμο και όποιες πρακτικές λειτουργούν ως δαμόκλειος σπάθη για αναφαίρετα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ζητούμε να ανακόψετε εσείς με ένα συγκεκριμένο πακέτο συντονισμένων προστατευτικών πολιτικών και μέτρων για την αναπηρία. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο η χώρα μας, ενώ προσπαθεί να ξεπεράσει διαρθρωτικά προβλήματα και να οδηγηθεί στην οικονομική ανάπτυξη, την ίδια ακριβώς στιγμή δημιουργεί ένα σύγχρονο Καιάδα για τα άτομα με αναπηρία σχεδιάζοντας πολιτικές που αποτελούν τον Προκρούστη του Κοινωνικού Κράτους!

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η χώρα δεν μπορεί να ορθοποδήσει, εάν δεν προβεί παράλληλα σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό μέτρων υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, το οποίο θα εφαρμοστεί συντονισμένα υπό τη δική σας καθοδήγηση και εποπτεία από τους φορείς της Κεντρικής Εξουσίας με την εμπλοκή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα άτομα με αναπηρία δεν αντέχουν άλλο το δρόμο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δεν αντέχουν άλλο την κατάρρευση του Προνοιακού Συστήματος και τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Συστήματος Υγείας όταν είναι γνωστό ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα προβλήματα υγείας κυρίως των φτωχών πολλαπλασιάζονται και επιδεινώνονται. Πάνω από όλα όμως δεν αντέχουν την περιρρέουσα κοινωνική στοχοποίησή τους από οποιαδήποτε πλευρά επιχειρείται.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τώρα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο να λάβετε συγκεκριμένα και συντονισμένα μέτρα για την προστασία της αναπηρίας. Η Ε.Σ.ΑμεΑ και οι φορείς μέλη της ζητούν στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο της 21ης Δεκεμβρίου 2011 να θέσετε τα θεμέλια για τη λήψη δέσμης συντονισμένων μέτρων άμεσης και μακροχρόνιας προστασίας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιας πάθησης και των οικογενειών τους από τις επιπτώσεις αυτής της οικονομικής κρίσης, που όπως φαίνεται θα κρατήσει για πολλά χρόνια.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Πάρτε θέση τώρα, πριν είναι πολύ αργά, για την προστασία της αναπηρικής οικογένειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου