Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.



Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε, από την καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών εξαιρούνται τα ακίνητα που έχουν αποκλειστική γεωργική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση και σε περίπτωση που καταλογιστεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να το καταβάλουν μαζί με το κόστος ρεύματος στην ΔΕΗ και μετά την καταβολή του τέλους να κάνουν αίτηση συμψηφισμού στην αρμόδια ΔΟΥ.







Στην πράξη όμως το θέμα, λόγω του τεράστιου αριθμού λαθών, τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οι οποίες απειλούν την βιωσιμότητα όσων μεταποιητικών επιχειρήσεων παραμένουν σε λειτουργία.
Επιχειρήσεις με τιμολόγιο Γ22Β, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, όπως επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, και επεξεργασίας ξύλου, τυπογραφεία, επιχειρήσεις πλαστικών, επιχειρήσεις μαρμάρου κλπ. λόγω των λαθών που προέκυψαν, καλούνται να καταβάλουν τέλος και άνω των 10.000 ευρώ πολλές φορές, καθόσον έχουν μεγάλες δομημένες επιφάνειες.









Κύριε Γενικέ,
Σε μια εποχή που ο τζίρος των επιχειρήσεων αυτών είναι ανύπαρκτος, που αγωνίζονται να κρατήσουν τις όποιες θέσεις εργασίας που ακόμη διατηρούν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., που από λάθος τους επιβλήθηκε, είναι αδύνατη και ακυρώνει στην πράξη την προοπτική του μετέπειτα συμψηφισμού.
Είναι αντιληπτό ότι αυτά τα δυσβάστακτα ποσά, που από λάθη καταλογίζονται στις επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να καταβληθούν από τις παραπαίουσες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η καταβολή και ο μετέπειτα συμψηφισμός δεν είναι λύση. Θα οδηγήσει στην διακοπή παροχή ρεύματος σε αυτές και στην συνέχεια στο οριστικό κλείσιμό τους.
Απαιτείται να δοθεί άλλη λύση και η λύση αυτή πρέπει να είναι η μη καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Με δεδομένο δε ότι το κριτήριο που θέτει ο νόμος είναι η αποκλειστική χρήση του κτιρίου και όχι η κατηγορία του τιμολογίου, προτείνουμε κριτήριο για την καταβολή ή μη του τέλους να είναι η Επιμελητηριακή κατάταξη της επιχείρησης. Ως γνωστό τα Επιμελητήρια είναι Ν.Π.Δ.Δ. διέπονται από όλες τις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και στα οποία υποχρεωτικά κατατάσσονται οι επιχειρήσεις ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους.








Προτείνουμε λοιπόν η κάθε επιχείρηση όπως προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικό Επιμελητηριακής Κατάταξης και η Δ.Ο.Υ. ανάλογα με το είδος δραστηριότητας, που λεπτομερώς αναγράφεται στο πιστοποιητικό, εκδίδει βεβαίωση απαλλαγής καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Η απαλλαγή δε να αφορά το σύνολο των δομημένων χώρων βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, χωρίς διάκριση μεταξύ παραγωγικών και αποθηκευτικών χώρων, καθόσον η ύπαρξη και των δύο είναι απαραίτητη και συνυφασμένη.

Κύριε Γενικέ,
Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις αδυνατούν να επωμισθούν και άλλα βάρη.
Ο μεταποιητικός τομέας τείνει να αφανιστεί και για τον λόγο αυτόν σας ζητάμε να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία την πρότασή μας.




Με Τιμή
Ο Πρόεδρος




Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου