Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Πρόταση για ένα Πρόγραμμα Θετικών Δράσεων για τη Στήριξη των Οικογενειών.Ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση, προκαλούν πιέσεις στις οικογένειες και ανατρέπουν τον προγραμματισμό τους όπως αυτός είχε διαμορφωθεί με βάση διαφορετικά δεδομένα.

Υπό αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι επείγει ένα πλαίσιο μέτρων που θα υποστηρίξει τις θετικές εκείνες δράσεις (affirmative action) οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στα νοικοκυριά αλλά και την ανακούφιση κοινωνικών ομάδων που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την κρίση. Μία ενδεικτική αναφορά σε μέτρα τέτοιου χαρακτήρα επισυνάπτεται, ενώ είναι προφανές ότι κάθε μέτρο θα απαιτήσει την σχετική εξειδίκευση.
Τα μέτρα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά δημοσιονομικού χαρακτήρα, ενώ ορισμένα δεν είναι αναγκαίο να είναι μόνιμα, υπό την έννοια ότι ανάλογα με την πορεία αποκατάστασης της οικονομίας θα είναι δυνατή η επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας τους.

Στην πλειοψηφία τους τα μέτρα τα οποία προτείνονται αντανακλούν ρυθμιστικές παρεμβάσεις με τις οποίες επιδιώκεται η επιτάχυνση θεσμοθετημένων μέτρων ή επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής τους.
Κάποια από τα μέτρα έχουν άμεση ή έμμεση οικονομική διάσταση, όμως εκτιμάται ότι δεν ανατρέπουν την προσπάθεια για την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων και υποχρεώσεων.

Για τον εντοπισμό αλλά και τη δρομολόγηση των μέτρων που θα κριθούν αναγκαία, απαιτείται εκ των πραγμάτων η ενεργοποίηση και η συνεργασία σημαντικού αριθμού Υπουργείων και εποπτευόμενων αυτών φορέων. Προτείνεται προς τούτο, στο πρότυπο της Ολυμπιακής προετοιμασίας, η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Εργου (Ο.Δ.Ε.) η οποία θα διασφαλίσει την οριζόντια διασύνδεση και συνέργεια των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση φορέων.

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Κώστας Καρτάλης, Άρια Αγάτσα, Δημήτρης Βαρβαρίγος, Γιάννης Βλατής, Γιάννης Βούρος, Σοφία Γιαννακά, Νάντια Γιαννακοπούλου, Θανάσης Γικόνογλου, Σάββας Εμινίδης, Νίκος Ζωΐδης, Eύα Καιλή, Δημήτρης Καρύδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Χαρά Κεφαλίδου, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Λιντζέρης, Σπυροπάνος Μαργέλης, Σούλα Μερεντίτη, Άννα Νταλάρα, Θανάσης Οικονόμου, Παναγιώτης Ρήγας, Δημήτρης Παπουτσής, Νίκος Σαλαγιάννης, Παύλος Στασινός, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Ελπίδα Τσουρή, Τηλέμαχος Χυτήρης

-Κοιν.:
Υπουργό Οικονομικών
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Υπουργό Εσωτερικών
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Υπουργό Εργασίας
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργό Παιδείας
Υπουργό ΠΕΚΑ
Υπουργό Δικαιοσύνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
1. Ενίσχυση του προσωπικού των Ειρηνοδικείων ώστε να ανταποκριθούν έγκαιρα στις αιτήσεις πολιτών για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).
Επισημαίνεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο 2011 είχαν υποβληθεί περί τις 7.500 αιτήσεις δικαστικού συμβιβασμού σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας, με τον μεγάλο όγκο αυτών να κατευθύνονται στα δικαστήρια του Λεκανοπεδίου Αττικής. Από τις αιτήσεις αυτές είχαν εκδικασθεί, μέχρι τον Οκτώβριο, περί τις 50.
2. Αναστολή των πλειστηριασμών 1ης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2013.
3. Αναστολή πλειστηριασμού κάθε ενυπόθηκου ακίνητου στοιχείου στην περίπτωση που αφορά εργαζόμενο ο οποίος έχασε την εργασία του ή ετέθη σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας/εργασιακής εφεδρείας.
4. Επέκταση του μέτρου της συνυπηρέτησης συζύγων (στην ίδια πόλη ή νομό) και σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (επί του παρόντος το μέτρο της συνυπηρέτησης εφαρμόζεται κυρίως για τους δικαστικούς και τους στρατιωτικούς).
5. Δυνατότητα για την απόσπαση-μετάθεση δημοσίου υπαλλήλου στην πόλη/νομό της μόνιμης κατοικίας του, αν πρόκειται για οικογένειες των οποίων μέλος ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ, ένας εκ των γονέων έχασε την εργασία του ή ετέθη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα/εργασιακή εφεδρεία ή το οικογενειακό εισόδημα υπέστη μείωση μεγαλύτερη του 25%.
6. Επανεξέταση των περιθωρίων για την αύξηση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από τις περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί ή κατέχουν οργανική θέση και είναι υπεράριθμοι, στην πόλη/νομό μόνιμης κατοικίας τους. Η δυνατότητα αυτή συναρτάται με αντικειμενικά κριτήρια, λ.χ. κατάσταση υγείας, εξαρτημένα μέλη, κ.α.
7. Επέκταση του μέτρου των μετεγγραφών φοιτητών – σε συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές – για οικογένειες των οποίων μέλος (ένας εκ των γονέων) έχασε την εργασία του ή ετέθη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα/εργασιακή εφεδρεία ή το οικογενειακό εισόδημα υπέστη μείωση μεγαλύτερη του 25% (υπό την προϋπόθεση ότι το νέο εισόδημα δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό).
8. Επανεξέταση των περιθωρίων για την επαναφορά του μέτρου που επιτρέπει τη μετεγγραφή φοιτητή σε ομοειδή Πανεπιστημιακή σχολή της πόλης στην οποία φοιτά αδελφός/αδελφή του (υπό αυστηρές προϋποθέσεις λ.χ. σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας γονέα).
9. Μείωση των τελών που προβλέπονται σε περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών για αιτήσεις από οικογένειες των οποίων μέλος ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ, ένας εκ των γονέων έχασε την εργασία του ή ετέθη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα/εργασιακή εφεδρεία ή το οικογενειακό εισόδημα υπέστη μείωση μεγαλύτερη του 25% (υπό την προϋπόθεση ότι το νέο εισόδημα δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό).
10. Αύξηση των δόσεων για την καταβολή του τέλους ακινήτων ή/και τακτοποίησης ημιυπαιθρίων ή αυθαίρετων κατασκευών στην περίπτωση οικογενειών που μέλος τους ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ, ένας εκ των γονέων έχασε την εργασία του ή ετέθη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα/εργασιακή εφεδρεία ή το οικογενειακό εισόδημα υπέστη μείωση μεγαλύτερη του 25% (υπό την προϋπόθεση ότι το νέο εισόδημα δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό). Χρονική μετάθεση της 1ης ημερομηνίας καταβολής του τέλους.
11. Επίλυση των εκκρεμοτήτων (χρηματοδότηση – προσωπικό) που επηρεάζουν τη συνέχιση του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι.
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα. Συνολικά 120.000 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες ωφελούνται από το πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από 4000 εργαζόμενους
12. Μείωση του διαστήματος που απαιτείται για τις διαδικασίες για τη χορήγηση αναπηρικού επιδόματος σε πολίτες που αντιμετώπισαν πρόβλημα υγείας, από το διάστημα των περίπου 4-5 μηνών που ισχύει σήμερα σε 30 ημέρες.
13. Ολοκλήρωση των διαδικασιών ανανέωσης της χορήγησης αναπηρικής σύνταξης εντός ενός μήνα, για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις – οι οποίες συχνά φθάνουν ή και ξεπερνούν τους έξη μήνες – που καταγράφονται επί του παρόντος προκαλώντας μείζονα προβλήματα σε συμπολίτες μας.
14. Εξαίρεση των αναπηρικών επιδομάτων από τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και επανεξέταση των κατηγοριών αναπηρίας που εξαιρούνται συνολικά από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
15. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για συγκεκριμένες κατηγορίες βαριάς αναπηρίας όπως αυτές προσδιορισθούν σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
16. Κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση των κοινωνικών ιδρυμάτων που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας.
17. Οριζόντια καθιέρωση του κριτηρίου χορήγησης τριτεκνικών και πολυτεκνικών επιδομάτων στις 55.000 ευρώ για καθαρά (ετήσια) οικογενειακά εισοδήματα (στο πρότυπο πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
18. Μείωση των επιτοκίων των δανείων των τριτεκνικών και πολυτεκνικών οικογενειών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τις μειώσεις του νόμου 4024/2011.
19. Ελεγχος των τιμών στα είδη βασικής κατανάλωσης με την κατάργηση του πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης ώστε στα τιμολόγια να αποτυπώνονται η πραγματική τιμή στην οποία αγοράζει ο ενδιάμεσος ή ο λιανοπωλητής ή η εταιρεία λιανικής πώλησης.
20. Μείωση της τιμής του βιομηχανικού ρεύματος ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα βιομηχανιών που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας και να αποφευχθεί η απώλεια θέσεων εργασίας.
Η ενσωμάτωση του τέλους ΑΠΕ στην τιμή του βιομηχανικού ρεύματος και η θέσπιση ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο διαμορφώνουν τη συμβολή του βιομηχανικού ρεύματος στο 35% του κόστους παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή καθιστά μη ανταγωνιστικά τα προϊόντα βιομηχανιών που είναι μεγάλοι ενεργειακοί καταναλωτές. Η μείωση της τιμής του βιομηχανικού ρεύματος περιορίζει το μη μισθολογικό κόστος αποτρέποντας μειώσεις στο μισθολογικό κόστος ή τη συρρίκνωση του χρόνου εργασίας ή των θέσεων εργασίας..

Τέλος σε ότι αφορά στη ρύθμιση των δανείων δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων, είναι γνωστό ότι υπάρχει σχετική ενεργοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών η οποία άλλωστε οδήγησε και στη ρύθμιση που αφορά στα δάνεια του ΤΠΔ. Η αναδιάρθρωση των δανείων τα οποία έχουν χορηγηθεί από ιδιωτικές τράπεζες θα πρέπει επίσης να δρομολογηθεί κατά προτεραιότητα, ενώ επισημαίνεται ότι τα έξοδα αναδιάρθρωσης βαρύνουν σε σημαντικό ποσοστό το δανειολήπτη παρά το γεγονός ότι ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα εξυπηρέτησης του δανείου του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου