Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ.Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2834/15-12-2011) η με αρ. πρωτ. οικ. 160143/8-12-2011 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10-6-2011 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικής Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».


Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι την 16η Ιουνίου 2012 για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού για αρδευτικές γεωτρήσεις, ημερομηνία που ισχύει για όλες τις άλλες περιπτώσεις υποβολής αίτησης για τη χορήγηση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου