Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΝΟΨΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θέλοντας να ενημερώσει και να προστατεύσει, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, το καταναλωτικό κοινό από τυχόν προσπάθειες παραπλάνησης ανακοινώνει τα εξής :

1. Όλα τα σφάγια των ζώων πρέπει να φέρουν σφραγίδες που υποδηλώνουν τη σφαγή σε σφαγείο. Αν δεν υπάρχουν σφραγίδες δεν μπορεί να βεβαιωθεί ότι τα ζώα είναι κατάλληλα προς κατανάλωση.

2. Ειδικότερα, για τον τρόπο σφράγισης των αμνοεριφίων, επισημαίνουμε:
• Αμνοερίφια τα οποία έχουν σφαγεί σε ελληνικά Σφαγεία είτε προέρχονται από ζώντα ζώα από κράτη –μέλη της Κοινότητας είτε είναι εγχώρια (ελληνικά), οι σφραγίδες που φέρουν είναι χρώματος “λαμπρού κυανού” τυρκουάζ και είναι οι ακόλουθες:
 της κατηγορίας κρέατος δηλαδή για αρνιά «ΑΜΝΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και για τα κατσίκια «ΕΡΙΦΙΟΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», σχήματος παραλληλογράμμου
 σφραγίδα οβάλ σχήματος διαστάσεων 6 cm×4cm, η οποία αναγράφει στο κέντρο της έναν κωδικό αριθμό (π.χ. S83) που υποδηλώνει το Σφαγείο στο οποίο εσφάγησαν.
 σφραγίδα παραλληλογράμμου σχήματος διαστάσεων 6 cm×4 cm που στο κέντρο της αναγράφει την χώρα προέλευσης του ζώντος ζώου, πριν σφαγεί, δηλαδή για τα ελληνικά «ΕΛΛΑΔΑ» για δε τα προερχόμενα από άλλα κράτη-μέλη της Κοινότητας την χώρα προέλευσής τους π.χ. «ΡΟΥΜΑΝΙΑ» ή «ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» κ.λπ.

• Αμνοερίφια τα οποία έχουν σφαγεί σε ελληνικά σφαγεία, αλλά ως ζώντα ζώα προέρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της κοινότητας (π.χ. Σκόπια) όλες οι ανωτέρω σφραγίδες έχουν χρώμα «Καστανό» (ανοικτό καφέ).
• Αμνοερίφια τα οποία προέρχονται από κοινοτικές χώρες (όπως π.χ. Ρουμανία, Βουλγαρία κ.λπ.), δηλαδή έχουν σφαγεί στα Σφαγεία των χωρών από τις οποίες προέρχονται φέρουν μια σφραγίδα σχήματος οβάλ στο κέντρο της οποίας αναγράφονται τα αρχικά της χώρας προέλευσης με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. για την Βουλγαρία BG και ένα κωδικό αριθμό που υποδηλώνει το σφαγείο της Βουλγαρίας που έγινε η σφαγή.

3. Σχετικά με τον τρόπο που σφραγίζονται και σημαίνονται τα σφάγια και κρέατα των βοοειδών σας ανακοινώνουμε ότι :
• Τα σφάγια φέρουν σφραγίδα οβάλ σχήματος διαστάσεων 6 cm×4cm, η οποία αναγράφει στο κέντρο της έναν κωδικό αριθμό (π.χ. S83) που υποδηλώνει το Σφαγείο στο οποίο εσφάγησαν.
• Επί πλέον τα σφάγια και τα κρέατα βοοειδών φέρουν μια ετικέτα διαστάσεων 10x10 εκ. που φέρει στοιχεία που ταυτοποιούν το ζώο από το οποίο προέρχεται το κρέας. Για τα ζώα ελληνικής προέλευσης τα στοιχεία αυτά βρίσκονται εντός μπλε πλαισίου.

4. Τα θηράματα πρέπει να έχουν σφαγεί σε σφαγεία, να έχουν υποστεί εκδορά και να φέρουν τεσσάρων (4) τύπων σφραγίδες:
o Την σφραγίδα του Σφαγείου που έγινε η σφαγή
o Την σφραγίδα που υποδηλώνει την κατηγορία του είδους του σφαγίου και αναφέρει τη λέξη «θήραμα».
o Την σφραγίδα που αναφέρει τον κωδικό καταχώρησης της μονάδας προέλευσης των θηραμάτων
o Την σφραγίδα που υποδηλώνει την χώρα προέλευσης του ζώου.

5. Οι γαλοπούλες πρέπει να είναι αποπτιλομένες και απεντερωμένες και να διατηρούνται σε προθήκη - ψυγείο ξεχωριστά από τα σφάγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου