Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΝΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21 – 12– 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή ποσού 95.342,05€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου και του Δήμου Θέρμου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
3. Αποδοχή ποσού 5.787,65€ για την κάλυψη μισθωμάτων του Δήμου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
4. Διεκδίκηση του Λιμενικού Ταμείου από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
5. Παράταση απόδοσης του λογαριασμού Προνομιακών επιδομάτων για το Δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση αποκατάστασης του οικογενειακού τάφου του Ποιητή Λυμπεράκη Μίμη (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).7. Έγκριση δαπάνης για την παραχώρηση οικοπέδου (κατά πλήρη κυριότητα) στον Δήμο από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
8. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 85 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
9. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
10. Καθορισμός οικοδομικής γραμμής για το 4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου σε Ο.Τ ΚΦ-07 (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11. Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Ι Π. Μεσολογγίου & Ιδρύματος Μελά (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλατος που δικαιούνται οι καθαρίστριες των Σχολικών κτηρίων (ΚΥΑ οικ. 31119/19-01/08 φεκ. 990/28/05/08) (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
13. α) Αποζημιώσεις Επικειμένων & β) Διόρθωση του ονόματος της υπ’αριθμ. 134/2011 απόφασής μας (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
14. Αποδοχή της παραίτησης του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρίας Μεσολογγίου «ΑΝ.ΜΕ» και ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
15. Οριστική παραλαβή του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών και Δεδομένων» (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
17. Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με χαρακτηρισμό των λιμνοθαλάσσιων, χερσαίων, λιμναίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου − Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων» - Μνημόνιο Συνεργασίας με Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Λούρου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
18. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση εκμίσθωσης του διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης (PARKING) «παλαιάς ηλεκτρικής» του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση εκμίσθωσης του Αναψυκτηρίου έναντι του «Κήπου Ηρώων» του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
21. Παραλαβή της μελέτης τοπογραφικές εργασίες σε δρόμο προς ΤΕΙ και σε δρόμο Αγ. Τριάδας (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
22. Παραλαβή της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο «Ανέγερση Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς» (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
23. Παραλαβή της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο «Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου» (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
24. Υποβολή πρότασης πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25. Ενημέρωση για την λειτουργία και τα προβλήματα του Χ.Υ.Τ.Α. της 4ης Γ. Εν. Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Κολοζάκης Παν. – Δημοτικός Σύμβουλος).
26. Έγκριση απόφασης της επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτων ιδιοκτησίας Αλεξάκη Παναγιώτη του Νικολάου εντός σχεδίου πόλεως Δημ. Κοινότητας Κατοχής (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση απόφασης της επιτροπής εκτίμησης για την ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Μουλαρά Δημ., Μπαρμπέρη Παύλου κ.λ.π. εντός σχεδίου πόλεως Δημ. Κοινότητας Κατοχής με αγροτική έκταση του Δήμου (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
28. Έγκριση απόφασης της επιτροπής εκτίμησης για την ανταλλαγή δημοτικού οικοπέδου με αγροτεμάχιο στη κτηματική περιφέρεια Κατοχής ιδιοκτησίας του Μιμή Δημητρίου του Παναγ. (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
29. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση Κέντρου πόλης Μεσολογγίου » (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
30. Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ασφαλτοστρώσεις οδών (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
32. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Πεζόδρομων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
33. Έγκριση Κανονισμού ύδρευσης ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
34. Έγκριση Κανονισμού αποχέτευσης ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
35. Έγκριση Κανονισμού προμηθειών ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
36. Ανακήρυξη του κ. Γεώργιου Βασιλακόπουλου, προέδρου Ε.Ο.Κ. ως επίτιμου Δημότη του Δήμου μας (εισηγητής κ. Καλτσούλας Κων. – Δημοτικός Σύμβουλος).
37. Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία για παροχή υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
38. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ης Σ.Σ. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « Αναπλάσεις κοιν. χώρων Δήμου Οινιαδών» (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αποχέτευση οικισμού Κεφαλοβρύσου» (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
40. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
41. Μεταφορά υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας και τοποθέτηση δεύτερης της εταιρείας Hellas On Line (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου