Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

«ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ GREEK EURAXESS SERVICE NETWORK ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»


Το Γραφείο Τύπου της Πρυτανείας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας Κόμβου του Greek EURAXESS Service Network στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Ο Κόμβος άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο 2010 και αποτελεί μία υπηρεσία πληροφόρησης και στήριξης Ελλήνων και ξένων ερευνητών που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα στην Ευρώπη για πάσης φύσεως θέματα κινητικότητας.
Ο Κόμβος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και υποστηρίζει:• Ερευνητές του εξωτερικού που εργάζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα στις εν λόγω Περιφέρειες.
• Έλληνες ερευνητές που απασχολούνται σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα ή σε επιχείρηση των εν λόγω Περιφερειών και επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως ερευνητές νοούνται τα άτομα που διεξάγουν έρευνα σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα ή σε ιδιωτική επιχείρηση (π.χ. μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων τομέων έρευνας και τεχνολογίας (R&D) κτλ.).
Ο Κόμβος λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή, μεταξύ 10.00 – 14.00 και στεγάζεται στο χώρο του Γραφείου Διασύνδεσης (δίπλα από το Αμφιθέατρο 4 του Τμήματος Μαθηματικών) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κόμβου του Greek EURAXESS Service Network στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, http://www.uoi.gr/gr/research/euraxess.php και στο τηλέφωνο 2651008455.

Ιωάννινα, 22 Οκτωβρίου 2010
Από την Πρυτανεία
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου