Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.


Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης είχε την ιδιαίτερη τιμή να οριστεί από την Κυβέρνηση μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, και συμμετέχει στην 3η Ομάδα Εργασίας.

Πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα με αναπηρία που συμμετέχει στην ΕΟΚΕ, που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας «γνωμοδοτήσεις» σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Η ΕΟΚΕ εκδίδει επίσης «γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας» για θέματα που θεωρεί ότι χρήζουν εξέτασης. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ΕΟΚΕ είναι να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της «κοινωνίας των πολιτών», αφού στους κόλπους της συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων. Η ΕΟΚΕ συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου τους μέσω του «διαρθρωμένου διαλόγου» με τις ομάδες αυτές στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη είναι οργανωμένα σε τρεις ομάδες: «Εργοδότες», «Μισθωτοί» και «Διάφορες Δραστηριότητες» (π.χ. γεωργικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις για την οικογένεια, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ).
Στην πρώτη Ολομέλεια περιόδου 2010 – 2015 που έλαβε χώρα 19 - 21.10.2010 στις Βρυξέλλες και αφορούσε την εκλογή των οργάνων της ΕΟΚΕ, αποφασίστηκε η συμμετοχή του κ. Βαρδακαστάνη στο Προεδρείο του Ειδικού Τμήματος της ΕΟΚΕ, το οποίο είναι αρμόδιο για τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές και την Κοινωνία της Πληροφορίας, η συμμετοχή του ως μέλος του Ειδικού Τμήματος για την Οικονομία και τη Νομισματική Ένωση, καθώς και στην Επιτροπή για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Τέλος, συμμετέχει στην Επιτροπή για το Πρόγραμμα «Ευρώπη 2020».

Είναι μεγάλη τιμή και αναγνώριση για το εθνικό αναπηρικό κίνημα η συμμετοχή του Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ., του Τριτοβάθμιου Κοινωνικού και Συνδικαλιστικού Φορέα Εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, που με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης αγωνίζεται σθεναρά για την ισότιμη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο, με έντονη δραστηριότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα τέτοιο σημαντικό όργανο ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Ωστόσο, η Ε.Σ.Α.μεΑ. οφείλει να επισημάνει το σημαντικό έλλειμμα που συνεχίζει να υφίσταται και δεν είναι άλλο από τη μη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στην Εθνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η Συνομοσπονδία ζητεί από την Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να διευθετήσει αυτό το σημαντικό ζήτημα, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να εκπροσωπηθούν και να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και προώθησης των δικαιωμάτων τους και σε εθνικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου