Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Καύσιμα: Συμψηφισμός των επιστροφών φόρου και ΦΠΑ με οφειλές .

Από την Εφορία για να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες θα πρέπει να περνούν πρώτα οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και οι λοιποί λιανοπωλητές πετρελαίου θέρμανσης για να μπορέσουν να εισπράξουν στη συνέχεια τις επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ για το πετρέλαιο θέρμανσης που διέθεσαν στην αγορά. Στην περίπτωση που οι ίδιοι ή και οι σύζυγοί τους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ, δεν θα μπορούν να εισπράξουν άμεσα τις επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, για όσους λιανοπωλητές πετρελαίου θέρμανσης διαπιστώνεται -ύστερα από έλεγχο των στοιχείων του συστήματος «Ηφαιστος» στις 2 και 17 κάθε μήνα- ότι είναι φορολογικά ενήμεροι, οι επιστροφές των διαφορών του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για το πετρέλαιο θέρμανσης που προμηθεύτηκαν και διέθεσαν στους καταναλωτές θα πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.Διαδικασία
Για όσους δικαιούχους όμως διαπιστώνεται ότι έχουν ληξιπρόθεσμα ατομικά χρέη, ληξιπρόθεσμα χρέη συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας, ληξιπρόθεσμα χρέη συζύγου ή έχουν σε βάρος τους εντολή δέσμευσης έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, καθώς και για όσους δικαιούχους δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία επιστροφής:

Το Πληροφορικό Σύστημα «Ηφαιστος» θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους δικαιούχους αυθημερόν (με e-mail) ότι λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων που παρουσιάζονται στη βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας TAXIS, το προς επιστροφή ποσό μεταβιβάζεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας τους, από την οποία μπορούν να το εισπράξουν αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα που έχουν.

Ταυτόχρονα θα δημιουργούνται αρχεία ανά ΔΟΥ για τους δικαιούχους που έχουν κάποια από τις αναφερθείσες εκκρεμότητες, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου, Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Ποσό προς επιστροφή, Αριθμός εκκαθάρισης- Ημερομηνία εκκαθάρισης.

Οι δικαιούχοι των επιστροφών θα πρέπει να προσέρχονται στις ΔΟΥ και να προβαίνουν σε εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ή να αποδέχονται συμψηφισμούς των οφειλών τους με τις απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, οι οποίες αφορούν στις αιτούμενες επιστροφές φόρων. Στις περιπτώσεις που οι εκκρεμότητες αφορούν στη μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ, θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές.

Εφόσον τακτοποιούν τις παραπάνω εκκρεμότητες, τότε εάν απομένουν υπόλοιπα φόρων για επιστροφή θα τους καταβάλλονται άμεσα από τις αρμόδιες ΔΟΥ.Πηγή: ΗμερησίαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου