Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

Από την ανεργία στην εργασία.


Δράσεις για την ένταξη ομάδων –στόχων στην αγορά εργασίας
και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Προϋπολογισμός: 2,5 δις €
Ωφελούμενοι: 667.000

Βασικές κατευθύνσεις πολιτικής / 5 προτεραιότητες
Προτεραιότητα 1: Διατήρηση θέσεων εργασίας και προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων
Προτεραιότητα 2: Ένταξη νέων στην αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Προτεραιότητα 3: Επανένταξη ανέργων
Προτεραιότητα 4: Ένταξη και υποστήριξη γυναικών στην αγορά εργασίας
Προτεραιότητα 5: Στήριξη ατόμων με αναπηρία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Προγράμματα ανά κατεύθυνση
1. Διατήρηση θέσεων εργασίας και προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων
ΤΙΤΛΟΣ Φορέας Ωφελούμενοι Π/Υ Εμβέλεια Χρόνος υλοποίησης

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα διατήρησης 400.000 θέσεων εργασίας με ενίσχυση εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για 200.000 θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ 400.000 992.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή
21 ΟΚΤ. 2010
Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις > 50 εργαζομένων ΟΑΕΔ 14.000 60.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ΟΚΤ. 2010
Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις 1-49 εργαζομένων ΕΚΑΕ 18.000 80.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή
ΟΚΤ. 2010
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης ΟΑΕΔ 1.250 13.700.000 € τοπικό Υποβολή ΟΚΤ. 2010

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ειδικό Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. ΟΑΕΔ 70.000 70.000.000 € Κλαδικό / Τουρισμός Σε υλοποίηση
Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010 ΟΑΕΔ 50.000 25.000.000 € Κλαδικό / Τουρισμός Σε υλοποίηση
Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας ΟΑΕΔ 10.000 18.600.000 € Κλαδικό / Τουρισμός Σε υλοποίηση


2. Ένταξη νέων στην αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
ΤΙΤΛΟΣ Φορέας Ωφελούμενοι Π/Υ Εμβέλεια Χρόνος υλοποίησης
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα εργασίας για νέους ως 24 ετών με Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας. ΟΑΕΔ 10.000 54.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή
ΟΚΤ. 2010
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης ΟΑΕΔ 1.250 13.700.000 € τοπικό Υποβολή
ΟΚΤ. 2010
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιχορήγηση νέων επιστημόνων 2009 ΟΑΕΔ 6.000 126.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ανοιχτή
Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών ΟΑΕΔ 4.000 96.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
υποβολή
ανοιχτή
3. Επανένταξη ανέργων
ΤΙΤΛΟΣ Φορέας Ωφελούμενοι Π/Υ Εμβέλεια Χρόνος υλοποίησης
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιταγή επανένταξης επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας ΟΑΕΔ 10.000 120.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ΟΚΤ. 2010
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης ΟΑΕΔ 1.250 13.700.000 € τοπικό Υποβολή ΟΚΤ. 2010
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ΟΑΕΔ 800 26.400.000 € τοπικό Υποβολή ΝΟΕ. 2010
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στο Ν. Θεσ/κης ΟΑΕΔ 680 7.200.000 € τοπικό Υποβολή ΝΟΕ. 2010
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ειδικό 2ετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων. ΟΑΕΔ 25.000 170.940.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ανοικτή
Ειδικό 4ετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων. ΟΑΕΔ 40.000 501.424.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ανοικτή
Ειδικό Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. ΟΑΕΔ 70.000 70.000.000 € Κλαδικό / Τουρισμός Σε υλοποίηση
Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010 ΟΑΕΔ 50.000 25.000.000 € Κλαδικό / Τουρισμός Σε υλοποίηση
Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (Λ.Α.Ε.Κ. 1) ΟΑΕΔ 2.500 81.250.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ανοιχτή
Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, ηλικίας 22-64 ετών ΟΑΕΔ 2.500 60.000.000 € εθνικό Σε υλοποίηση
4. Ένταξη και υποστήριξη γυναικών στην αγορά εργασίας
ΤΙΤΛΟΣ Φορέας Ωφελούμενοι Π/Υ Εμβέλεια Χρόνος υλοποίησης
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών ΟΑΕΔ 4.000 96.000.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή
ανοικτή
Ειδικό 4ετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων. ΟΑΕΔ
40.000
501.424.000 €
εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή
ανοικτή

5. Στήριξη ατόμων με αναπηρία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
ΤΙΤΛΟΣ Φορέας Ωφελούμενοι Π/Υ Εμβέλεια Χρόνος υλοποίησης
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ΟΑΕΔ 2.300 30.500.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ΟΚΤ. 2010
Πρόγραμμα Επιχορήγησης θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) ΟΑΕΔ 50 150.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ΟΚΤ. 2010
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων ΟΑΕΔ 800 22.400.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ΟΚΤ. 2010
Πρόγραμμα Επιχορήγησης θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) ΟΑΕΔ 50 150.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ΟΚΤ. 2010
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (Λ.Α.Ε.Κ. 1) ΟΑΕΔ 2.500 81.250.000 € εθνικό Ηλεκτρονική
Υποβολή ανοιχτή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου