Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 στις 18:30 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αιολικό πάρκο ισχύος 6 MW στη θέση «Κλόκοβα» του Δήμου Χάλκειας Νομού Αιτωλ/νίας», της εταιρίας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας με τίτλο: «Φ/Β Σταθμός ισχύος 0,507 MW» στην περιοχή «Χαλιάδες» του Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλ/νίας, της εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Τροποποίηση των αριθ. 85/2010 και 86/2010 αποφάσεων του Ν.Σ. και στο μέρος αυτών που αφορούν τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείου του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο».
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΜΥΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ Δ7 ΓΟΕΒ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ισχύος 0,83 MW, στον οικισμό Γιαννούζι, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας «ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα Διαχείμασης Τουριστικών Σκαφών» της εταιρίας «HAINZI WOLFGANG του ADOLF», στη θέσης «Μάνδρες ή Ρούγας» Παλιαμπέλων του Δήμου Ανακτορίου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης έτους 2010 και παροχή σύμφωνης γνώμης του Ν.Σ. για ένταξη έργου κατασκευής σχολείου στο ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά συνεργείο αυτοκινήτων του Θεόδωρου Λάμπρη στην θέση «ΕΡΜΙΤΣΑ» επί της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Ορισμός εκπροσώπου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού Αιτωλ/νίας με τον αναπληρωτή αυτού, στην υπό συγκρότηση Επιτροπή του άρθρου 6 του Π.Δ. 23/2000 χωρικής αρμοδιότητα του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ιδιοκτησίας της «Αμβρακικός Ε.Π.Ε.», στη θέση «Ακρ. Γελάδα» του Τοπικού Διαμερίσματος Παλιαμπέλων του Δήμου Ανακτορίου Νομού Αιτωλ/νίας, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Απόφαση του Ν.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή της Ν.Α. Αιτωλ/νίας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της αναπτυξιακής εταιρίας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α..
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου