Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting” .


ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
“Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «THIROPEDIA»
ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013»

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου με τίτλο “Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting” (Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς και την Αειφόρο Θήρα) και ακρωνύμιο «THIROPEDIA» (ΘΗΡΟΠΑΙΔΙΑ), το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έργων του διασυνοριακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012, στους χώρους του Δημαρχείου του Δήμου Erchie στην περιοχή του Brindisi της Περιφέρειας της Απουλίας στην Ιταλία.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 472.200,00 € και σε αυτό συμμετέχουν αφενός από την Ελλάδα: η Περιφέρεια Ηπείρου -ως επικεφαλής εταίρος του έργου- και η Ε Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και αφετέρου από την Ιταλία: οι Δήμοι Erchie (Brindisi), Leverano (Lecce) και Villa Castelli (Brindisi) της Περιφέρειας της Απουλίας στη Νότια Ιταλία. Το έργο συντονίζει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)
Το αντικείμενο του έργου «THIROPEDIA» αφορά τη θήρα και τις σχέσεις της με το ευρύτερο περιβάλλον και περισσότερο την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και εξειδικευμένου κοινού, όπως οι κυνηγοί, οι επισκέπτες της περιοχής κά. Το έργο αντιμετωπίζει το ζήτημα της αειφόρου θήρας με συνδυασμό του Ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού και της σχετικής νομοθεσίας, την τοπική εμπειρία, τα διαδραστικά εργαλεία για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και τις εφαρμογές της πληροφορικής.
Απώτερος στόχος του έργου είναι η συμβολή στη βιωσιμότητα της άγριας πανίδας και γενικότερα της βιοποικιλότητας στην ‘Ήπειρο και στις αντίστοιχες περιοχές της Ιταλίας που συμμετέχουν στο έργο.

Το έργο «THIROPEDIA» περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στα εξής:
• Συλλογή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση όλων των σχετικών δεδομένων για το κυνήγι, την άγρια πανίδα και την περιβαλλοντική αειφόρο αξία τους,
• Δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών για την ανάδειξη και την ευαισθητοποίηση στην προστασία της ποικιλότητας της πανίδας (βιοποικιλότητα) των δύο περιοχών εφαρμογής του έργου στην Ελλάδα και στην Ιταλία με στόχο τον ευρύτερο πληθυσμό, τους επισκέπτες των περιοχών, τα παιδιά, τους κυνηγούς, τους οικοτουρίστες και τους επιστήμονες,
• Διάθεση στο ευρύτερο δυνατό κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εθνικών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών, οδηγιών και μεθοδολογιών για τη διατήρηση, την ανάδειξη και την προστασία της άγριας πανίδας,
• Δημιουργία και λειτουργία δύο σύγχρονων Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων στην Ήπειρο και στην Ιταλία σχετικά με την πανίδα και την αειφόρο θήρα,
• Παραγωγή σχετικού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την άγρια πανίδα, την αειφόρο θήρα και τη λειτουργία των δύο Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων.

Στη συνάντηση που έγινε στο Δήμο Erchie συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου -που είναι επικεφαλής εταίρος του έργου, της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., της Ε Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου καθώς και οι Δήμαρχοι, οι Γενικοί Γραμματείς, το προσωπικό και σύμβουλοι των τριών Δήμων της Ιταλίας που συμμετέχουν στο έργο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου