Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.


Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον ευαίσθητο τομέα της υγείας όπως αυτό αποτυπώνεται με τις εντάξεις δράσεων και προμηθειών στο ΕΣΠΑ, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σήμερα, στη διάρκεια ειδικής σύσκεψης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που αφορούν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από την αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και ακτινολογικού μηχανήματος προϋπολογισμού 1,05 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 349.000 ευρώ καθώς και για την προμήθεια μαγνητικού τομογράφου προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για μέρος από αυτές τις προμήθειες έχει παρουσιαστεί μια προσωρινή εμπλοκή σε ότι αφορά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
Για την ακρίβεια η Διαχειριστική Αρχή έκρινε ότι, όπως αρχικά συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής δηλαδή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δεν ήταν απολύτως συμβατά με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία με συνέπεια να μην είναι αντικειμενικά δυνατή η βαθμολόγηση των προσφορών, αφού δεν καθορίζονταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ελάχιστες-μέγιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός.

Θα πρέπει ακόμα να υπογραμμιστεί ότι οι επιφυλάξεις που διατύπωσε η Διαχειριστική Αρχή συνάντησαν τις σύμφωνες γνώμες τόσο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ), όσο και της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ).

Τα γεγονότα αυτά και μαζί την ανάγκη αναδιατύπωσης των τευχών δημοπράτησης εξήγησε αναλυτικά ο Περιφερειάρχης ο οποίος επεσήμανε τον κίνδυνο απένταξης των έργων στην περίπτωση που ο διαγωνισμός διεξάγονταν με τεύχη δημοπράτησης που δεν είναι απολύτως συμβατά με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τον ενδεχόμενο καταλογισμό σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του Νοσοκομείου.

«Σε αυτές τις υποθέσεις πρέπει να κινούμεθα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, με πλήρη διαφάνεια και χωρίς να διακινδυνεύουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού» υπογράμμισε ο Απόστολος Κατσιφάρας.

Σε κάθε περίπτωση ο Περιφερειάρχης υπήρξε απόλυτα σαφής. Η εμπλοκή που έχει παρουσιαστεί, με την άμεση συνδρομή του ΕΚΑΠΤΥ θα αντιμετωπιστεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και οι προμήθειες του συγκεκριμένου εξοπλισμού που έχει ανάγκη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα ολοκληρωθούν κανονικά.

Εξάλλου και σε ότι αφορά επιπρόσθετα αιτήματα για κάλυψη αναγκών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να τα αντιμετωπίσει θετικά και κατά προτεραιότητα ανάλογα με τη συνολική πορεία του ΕΣΠΑ, τις πιθανές απεντάξεις, τις μη απορροφήσεις και τις δυνατότητες μετακίνησης κονδυλίων.

«Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αποτελεί τη σημαντικότερη νοσοκομειακή υποδομή της Περιφέρειάς μας. Είναι επομένως εύλογη η προσπάθεια και η αγωνία όλων μας για την συνεχή του αναβάθμιση και την εκ μέρους του παροχή των καλύτερων δυνατών ιατρικών υπηρεσιών. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε στις συγκεκριμένες εντάξεις, γι’ αυτό και προσπαθούμε ώστε οι διαδικασίες των προμηθειών να γίνουν με τρόπο που θα διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα του νοσοκομείου και το δημόσιο χρήμα», υπογράμμισε σε δηλώσεις ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου