Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος ΗΩΣ για την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και νέων .


Mε τη λήξη του διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου έληξε ταυτόχρονα με μεγάλη επιτυχία και το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος ΗΩΣ για την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και νέων, το οποίο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2011 με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Παιδοψυχιατρικής Μονάδας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχιατρικής νοτιοδυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ).Το πρόγραμμα ΗΩΣ έχει διάρκεια τριών ετών και λήγει τον Οκτώβριο του 2014.Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου παρέμβασης για την πρόληψη το οποίο προωθεί την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων παρέχοντας ψυχοκοινωνική - συμβουλευτική – θεραπευτική υποστήριξη, προωθεί τις γνώσεις των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων και ευαισθητοποιεί την κοινότητα σε θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία.
Κατά τη διάρκεια του πρώτης πιλοτικής φάσης λειτουργίας του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν 7 επιμορφώσεις (5 ενδοσχολικές που αφορούσαν σε 9 σχολικές μονάδες και 2 γενικές που αφορούσαν γενικά σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης), και 2 ημερίδες (1 επιμορφωτική που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας και 1 επιστημονική που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα). Στις δράσεις του προγράμματος συμμετείχαν συνολικά 198 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 105 (όλων των βαθμίδων) παρακολούθησαν την ημερίδα. Στα πλαίσια του άξονα που αφορά σε ειδικά θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, χορηγήθηκαν στις 9 σχολικές μονάδες ερωτηματολόγια προσυμπτωματικού ελέγχου για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής και σε σύνολο 1821 μαθητών συνελέγησαν 860 ερωτηματολόγια.
Η συνεργασία με τις σχολικές μονάδες δράσης υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική και εποικοδομητική, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου ως φορέα μέσω του οποίου στηρίζεται η ψυχική υγεία των μαθητών και εντός του οποίου εκφράζεται η εσωτερική ανάγκη τους για συμβίωση και αλληλεπίδραση. Τα παραπάνω υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και έχει ήδη ξεκινήσει προγραμματισμός για συνέχιση και διεύρυνση του προγράμματος κατά την επόμενη σχολική χρονιά.
Σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Η σπουδαιότητα αυτής της συνεργασίας είναι μεγάλη διότι επιχειρείται μια σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων και προβλημάτων της ψυχικής υγείας των εφήβων, με τρόπους που εμπλέκουν όλους τους τομείς και τα πεδία λειτουργίας και δραστηριοποίησής τους. Συνεπώς αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία και ενεργοποίηση συστημάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με στόχο την πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση κατά τη διάρκεια της εφηβείας, μιας αναπτυξιακά κρίσιμης και συναισθηματικά φορτισμένης περιόδου και μάλιστα μέσα στις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης εφαρμογής του προγράμματος και την ελπίδα ότι η φάση που θα ακολουθήσει θα είναι ακόμη πιο δημιουργική και αποτελεσματική».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου