Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


Την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου όσον αφορά στις φορολογικές δηλώσεις εργαζομένων σε επιχειρήσεις που κατά το 2011 βρέθηκαν σε επίσχεση εργασίας ή οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν κήρυξαν πτώχευση, όπως λόγου χάρη οι εργαζόμενοι της ΑΒΕΞ στην Πάτρα, ζητεί με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Το πρόβλημα, όπως σημειώνει ο Περιφερειάρχης, εντοπίζεται στην ανάγκη που υπάρχει για μια ειδική ρύθμιση για αυτή την κατηγορία εργαζομένων από τον υπολογισμό φόρου με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης δεδομένου ότι οι αναφερόμενες αποδοχές τους θα εισπραχθούν σε έτος μεταγενέστερο από εκείνο στο οποίο ανάγονται.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Σε αρκετές επιχειρήσεις κατά την χρήση 2011 έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν καταβληθεί όλες ή μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών καθώς επίσης και αποδοχές επίσχεσης.
Στην Πάτρα 50 εργαζόμενοι του εργοστασίου ξυλείας της ΑΒΕΞ, που έχουν να πληρωθούν από τον Ιούνιο του 2011, προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας από τις 26 Ιουλίου 2011
Η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει το τελευταίο διάστημα έχει μειώσει δραματικά το εισόδημά τους. Η κατάσταση αυτή πρόκειται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) .
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και της ΠΟΛ 1141/5-6-2012 «οι μισθωτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και εφόσον η χορηγούμενη σε αυτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) χωρίς να δηλώσουν τις αποδοχές αυτές, καθόσον χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται».
Στις περιπτώσεις αυτές οι αποδοχές της χρήσης 2011 θα δηλωθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με την παρ.3 του ά.46 του ΚΦΕ και της ΠΟΛ 1141/5-6-2012 το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012). Άρα οι εργαζόμενοι της ΑΒΕΞ ΑΕ θα υπαχθούν στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και θα πληρώσουν φόρο, ενώ δεν θα είχαν υπαχθεί εάν οι αποδοχές αυτές δηλώνονταν με αρχικές η συμπληρωματικές δηλώσεις στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011)
Με την παρούσα παρακαλούμε να μην υπαχθούν οι πρώην εργαζόμενοι της ΑΒΕΞ στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για τη χρήση που αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος εισπράττει αυτές καθυστερημένα σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται.
Ζητάμε να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος για τις περιπτώσεις εκείνες που από υπαιτιότητα των επιχειρήσεων (εργοδοτών) δεν έχουν χορηγηθεί σε εργαζομένους οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές κάθε εργαζόμενου για τη διαχειριστική χρήση 2011 ακόμα και για τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει επίσχεση εργασίας και έχει υπάρξει καταβολή αποδοχών για αυτήν. Έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι για την απόδειξη των εισπραχθέντων και ανείσπρακτων να προσκομίσουν δικόγραφα και εξωδικαστικά έγγραφα που αποδεικνύουν την επίσχεση εργασίας, αποδείξεις των ιδίων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τα ποσά που έχουν καταβληθεί και αυτά να αποτελέσουν εκείνα τα στοιχεία που στην παράγραφο ζ του άρθρου 16 του ΚΦΕ αναφέρεται ότι μπορούν να προσκομίσουν για να αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος για λόγους ανωτέρας βίας πραγματοποίησε δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου