Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Υλοποίησης του έργου «Δράσεις Κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Ναυπακτίας».


Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με το σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες ¨ΑΛΚΥΟΝΗ¨, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Δράσεις Κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Ναυπακτίας», επιχειρεί μια συνολική υποστηρικτική παρέμβαση, η οποία θα λειτουργεί συνοδευτικά και υποστηρικτικά στις λοιπές δημόσιες παρεμβάσεις στην περιοχή, αλλά και στις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες δομές να δηλώσουν συμμετοχή :

1] Λειτουργία κέντρων δημιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου παιδιών προσχολικής [3-6 ετών] και σχολικής ηλικίας [6-12 ετών].

Το προτεινόμενο υποέργο αναφέρεται στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας συνεισφέροντας στη διαμόρφωση προσωπικότητας και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.
Όσον αφορά τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ο Δήμος Ναυπακτίας θα διαθέσει χώρο σε σχολικές μονάδες της περιοχής για την υλοποίηση της παρέμβασης. Η εν λόγω λειτουργία θα λαμβάνει χώρα τις απογευματινές ώρες.


2] Παροχή κατ΄ οίκον υπηρεσιών.

Το προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνει την παροχή κατ΄ οίκον υπηρεσιών σε άτομα ή και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή και σοβαρά προβλήματα υγείας. Ειδικότερα ,περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
1.] Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά οικογενειών με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας (θα δημιουργηθούν τμήματα των 3-5 ατόμων).
2.] Φύλαξη ατόμων με άνοια, κατάκοιτους ή ΑμΕΑ, εφόσον αποτελούν μέλη ή προστατευόμενα μέλη οικογενειών με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.
3.] Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες και αποτελούν μέλη ή προστατευόμενα μέλη οικογενειών με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας ή παραπέμπονται από την Πρόνοια.
4.] Συνοδοί ΑμΕΑ.
5.] Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές δημοτικού- παιδιά μεταναστών και παιδιών οικογενειών με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.
Για την υλοποίηση του προτεινόμενου υποέργου, ο Δήμος Ναυπακτίας θα διαθέσει εξοπλισμό για την μεταφορά του προσωπικού και θα οργανώσει τη διαδικασία επιλογής των εξυπηρετούμενων πολιτών. Η δράση θα υλοποιηθεί κυρίως στην πόλη της Ναυπάκτου και θα λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια όλης της μέρας (εκτός της εκμάθησης ξένων γλωσσών που θα γίνεται απογευματινές ώρες).


3] Λειτουργία σχολής γονέων
Το προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνει τη λειτουργία σχολής γονέων, προκειμένου οι γονείς να υποστηριχθούν στο έργο που καλούνται να επιτελέσουν, μαθαίνοντας να διαχειριστούν καταστάσεις, αποφεύγοντας να συγκρουστούν με τα παιδιά τους και διαμορφώνοντας τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ειλικρινή και μη πιεστική συνεργασία παιδιών – γονέων.
Για την υλοποίηση του προτεινόμενου υποέργου, ο Δήμος Ναυπακτίας θα εξασφαλίσει χώρο για τη λειτουργία της σχολής σε σχολεία και δημόσια κτίρια της περιοχής τις απογευματινές ώρες.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τέλος Αυγούστου στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Βύρωνος & Φιλικής Εταιρίας, καθώς και στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας, Διός 9 & Βυζαντίου, Ναύπακτος.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν κατά την χρονική περίοδο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου